Vargflock i Jämtland har vunnit laga kraft

Sedan maj 2019 har samebyarna Handölsdalen, Mittådalen och Tåssåsen försökt överklaga Naturvårdsverkets beslut om miniminivåer för varg och att det ska finnas en vargflock eller föryngring på upp till 10 individer i Jämtlands län.

Men efter prövning i först förvaltningsrätten, sen i kammarrätten och nu sist i högsta förvaltningsdomstolen är det nu fastslaget att en vargflock ska få finnas i Jämtland.

https://sverigesradio.se/artikel/gront-ljus-for-vargflock-i-jamtland

Högsta förvaltningsdomen har nämligen beslutat att inte ta upp ett överklagande från samebyarna Handölsdalen, Mittådalen och Tåssåsen till prövning.

Samebyarna anser att vargarna skadar rennäringen – men domstolarna menar att Naturvårdsverkets beslut inte tillfört fler vargar till länet.


Beslutet kommer att finnas snarast i menyn Dokument


%d bloggare gillar detta: