Järvinventering Slutförs

Enligt Stig Allas, rovdjursansvarig i Talma sameby, är det en ytterst allvarlig situation att barmarkskontrollerna inte ska genomföras. – Många av samebyarna får sina resultat bekräftade via den sista barmarkskontrollen där man kan bekräfta hår och annat som visar att det är en järvlya. Bekräftade järvföryngringar ligger till grund för anslaget inför nästa år ochFortsätt läsa ”Järvinventering Slutförs”

Regeringen till Naturvårdsverket

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över den svenska vargstammens referensvärde.2019 rapporterade Sverige 300 vargar som referensvärde, vilket är hur många vargar som måste finnas för att uppfylla EU:s art- och habitatdirektiv.Nästa rapporteringstillfälle är 2025, och Naturvårdsverket har nu engagerat forskarna Nicolas Dussex från Norge och Phil Miller från USA för att genomföraFortsätt läsa ”Regeringen till Naturvårdsverket”

Lodjurshonor var dräktiga

I Revolution Rovs Online Aktion 2023 mot lodjursjakten, en skrivelse som skickades till de länsstyrelser som tagit beslut om licensjakt och lämnades även över fysiskt till Naturvårdsverket skrev vi specifikt: ”Ett annat starkt vägande skäl till att licensjakten på lo är rent förkastlig är att parningstiden för lodjur börjar i slutet av februari och pågårFortsätt läsa ”Lodjurshonor var dräktiga”

Jaktbeslut tas på uppskattade antal Rovdjur

Inventeringsresultaten används för uppföljning av nationella och regionala mål för rovdjursstammarnas status och utveckling. Resultaten utgör även grund för beslut om jakt, förebyggande åtgärder och ersättning till samebyarna för förekomst av rovdjur. Om det blivit svårare att räkna rovdjuren och man faktiskt inte riktigt vet hur många de är borde det antal de faktiskt kunnatFortsätt läsa ”Jaktbeslut tas på uppskattade antal Rovdjur”

Endangered Species Day

> Event on Facebook Varje år den tredje fredagen i maj deltar tusentals människor runt om i världen på dagen för hotade arter genom att fira, lära sig om och vidta åtgärder för att skydda hotade och hotade arter. Denna globala dag för action och firande skapades och grundades av David Robinson and the EndangeredFortsätt läsa ”Endangered Species Day”