Om Älgen

Älgtjur /hane

Älgar finns i många ställen i världen tex i Asien,Europa, Nya Zeeland och Nordamerika.

Nyfödda kalvar( som är ett annat ord för barn)väger ca 10-15 kg medans den tjuren ( som är ett annat ord för hanen )som vägde mest vägde ca 600-700 kg. Älgar kallas även skogens konung.

Det älgar äter är oftast på sommaren är kvistar,asp(ett träd),sälg,rönn och ek. På hösten äter de blåbär och havre. Under den kalla vintern äter älgarna kvistar,traliris och enris. Under våren äter de mycket bärris och ljung(ett träd)

Det är bara hanarna som får horn. Hornen på han älgar börjar växa tidigt. Hornen är störst när han är 6-12 år.

Lyssna på berättelse om Älgen 👂
Älgko / hona med kalv =Älgens barn

Älgar är ett släkte partåiga hovdjur och de största nu levande hjortdjuren. Populationerna listades fram till mitten av 2000-talet som en art med varierande antal underarter. Efter flera fylogenetiska studier delas taxonet av de uppdaterade publikationerna i två arter, europeisk älg och amerikansk älg. 

Den vanligaste dödsorsaken bland de vuxna älgarna är jakt. Mellan 72 och 93 procent av älgarna som dör, dör av jakt. Andra orsaker till dödsfall bland älgarna är trafikolyckor, både med bil och tåg, rovdjur samt okända, naturliga orsaker.

Vad som styr valen vet man inte, men det är troligt att flera sinnen är inblandade. Man kan ibland se en älg ta en kvist i sin mun och sedan låta bli att bita av den. Istället ser man den släppa kvisten och gå vidare till en ny. Älgen är en idisslare vilket betyder att den stöter upp maten och tuggar om den.


%d bloggare gillar detta: