Utvalt

Välkomna Sveriges Rovdjursvänner

Här publicerar vi de viktigaste nyheterna från nätet om rovdjur främst i Sverige.
Inläggen är taggade i kategorier och etiketter.


75 av Sveriges vargar ska dödas

75 vargar i 12,5 revir ska dödas under den kommande vinterns licensjakt. Det är länsstyrelserna i fem län i Mellansverige som tagit beslutat den 22 september. (8 län är väntade komma med beslut). Jakten börjar den 1 (2) januari 2023 och pågår till den 15 februari. Utrymme har lämnats för att ytterligare cirka 20 vargar kan skjutas i skyddsjakt.

Värmlands län:

Vinterns jakt för Värmlands läns del omfattar totalt 30 vargar i Ulvåa, Juvberget och Kockohonka som alla delas med Norge, reviret Vismen som delas med Örebro län samt Skacksjö, Flatmossen och Forshaga som endast berör det egna länet.

Dalarnas län:

Totalt 14 vargar i Almhöjdenreviret och Tinäsetreviret. Almhöjdenreviret ligger på gränsen mellan de tre länen Västmanland, Dalarna och Örebro och det har länsstyrelserna tagit gemensamt beslut om. Tinäsetreviret ligger på gränsen mellan Dalarna och Gävleborg och även det har länsstyrelserna tagit gemensamt beslut om.

Gävleborgs län:

Totalt tio vargar i reviren Ödmården och Mörtsjön, dessutom åtta vargar i reviret Tinäset, ett revir som sträcker sig över gränsen mellan Gävleborg och Dalarnas län.

Örebro län:

Totalt 24 vargar i fyra olika revir. Vargreviren Ölen och Grecken ligger i Örebro län, reviret Vismen delas med Värmland och reviret Almhöjden delas med Dalarna och Västmanland.

Västmanlands län:

Tolv vargar i Almhöjdenreviret och Venabäckenreviret. Almhöjdenreviret ligger på gränsen mellan de tre länen Västmanland, Dalarna och Örebro och det har länsstyrelserna tagit gemensamt beslut om. Venabäcken ligger i Västmanlands län och den jakten har Länsstyrelsen Västmanland fattat beslut om.

Hitta alla beslut på föreningens hemsida
https://revolutionrov.org/dokument-o-pdf/


Forskare djupt oroade över planerad massjakt på varg

Forskare varnar i > Science för att minska svenska vargstammen.

Linda Laikre, professor i populationsgenetik vid Stockholms universitet, publicerar tillsammans med 17 kollegor ett brev i tidskriften Science. Där belyser de problem med Sveriges riksdags nyligen presenterade ambition att kraftigt minska antalet vargar i Sverige.

> Stockholms Universitet


Stoppa löshundsjakt

I Svensk Jakt kan man idag läsa;
Christer Wördin var i helgen ute och jakttränade sin femåriga gråhund Balder strax norr om Torsby.
Då Balder blivit dödad av vargar.

Händelsen har tagit hårt på Christer och enligt honom har andra älghundsägare i närområdet sagt att de inte kommer att släppa några hundar under hösten.
– Det här kommer att sätta sina spår och jag har haft hjärtat i halsgropen varje gång jag släppt honom, säger Christer.

Trots att Christer haft hjärtat i halsgropen varje gång han släppt sin hund på jakt i vargmarker har han fortsatt göra det, för drivkraften och lusten att jaga har vart större än att skydda din hund.
Han har inte ens brytt sig om att skaffa och sätta på hunden en skyddsväst.

Det är mycket märkligt att brustet ägaransvar hos jägarna gentemot sina tamdjur jakthunden är något som ska drabba ett vilt djur som vargen i dess eget habitat!


Stoppa Paragraf 28 !

Nelly Grönberg på länsstyrelsen i Västra Götaland vill inte berätta de exakta omständigheterna kring när en varg förra söndagen sköts i Vikenreviret i Västra Götaland.

– Jag förstår inte vad syftet skulle vara. Det var en man som var ute och kollade på jaktmarkerna och tittade efter räv, rådjur och eventuella grävlingsgryt att träna hund i. Han hade vapen med sig och hade tänkt skjuta om det kom något djur som var jaktbart, berättar Nelly Grönberg vid länsstyrelsen i Västra Götaland till Jaktjournalen.

Paragraf 28 i jaktförordningen ger människor rätt att försvara tamdjur vid rovdjursangrepp. Man måste först försöka skrämma rovdjuret, sedan får man döda det.


Revolution Rov anser att P 28 är ett väldigt kryphål för de som vill skjuta varg, hur bevisar man att vargen verkligen var på väg att attackera tamboskap eller hund innan man sköt?


Jakthund bet ihjäl hund i koppel

och en annan skadad på en ort i Bergs kommun i söndags.

Lydnad, följsamhet och ett snabbt inkallande borde vara obligatoriska egenskaper hos alla jakthundar.
Undrar vad som gick fel här och vad konsekvensen blir?

Polisen kommer nu att rapportera det inträffade till länsstyrelsen, som får avgöra om det finns något att anmärka på hur jakthundens ägare, en man i 20-årsåldern, skött tillsynsansvaret över sin hund.

Eventuella ersättningsanspråk för skadorna som uppstod blir en sak mellan de båda hundägarna.

P4 Jämtland

https://sverigesradio.se/artikel/jakthund-attackerade-och-bet-ihjal-hund-i-koppel


Djur skjuts med luftgevär!

– Jag blev väldigt ledsen. Köttet luktade illa och kring skotthålen var det inflammerat med vätska i gult och grönt. Det är ju blykulor som skapat infektionen och jag skulle gissa på att den blev skjuten redan i våras.

Dessutom är det inte första gången som Roy Blad måste ge sig ut efter djur som beskjutits med luftvapen.

– Tyvärr tror jag det är vanligare än man tror att någon plockar fram ett luftgevär och skjuter mot djur, säger han.


Jakthundar påkörda

Två jakthundar påkörda (en död, den andra allvarligt skadad vid publikation) inom tre dagar i Bergs Kommun, Jämtland. Jägarna förfasar sig över bilister som kör fort, trots skyltar om att jakt pågår och varningsblinkers från deras bilar…


Det är verkligen förfärligt.
Två jakthundar ger sitt liv i ett uppdrag för sina ägare.
Så vad hände med ägaransvaret? Är det bilisternas fel, som åker på en etablerad väg? Eller är det ägarna som släpper sina hundar nära starkt trafikerade vägar med hög hastighet?


Inför valet 2022

I stora delar av världen så kan man inte rösta och makten går i arv eller så är det militären som tagit över makten, t.ex. genom statskupp.
Om du ställer dig frågan: Varför är det viktigt att rösta? Då bör man tänka på att demokratin är skör och den är inte självklart. Revolution Rov tycker att det är viktigt att rösta, även om man röstar blank.

I bland kan det vara lättare att veta vad man INTE vill rösta på….


Partiledarnas svar på 12 jägarfrågor

att det behövs fler vargar, då ”den är långt ifrån livskraftig”.

Av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Anderssons svar är det svårt att förstå om hon är nöjd eller missnöjd med rovdjursförvaltningen. Hon anser emellertid att beslut ska fattas regionalt och att vargstammen ska minska.

partiers. Precis som V och MP har L inget emot att jaktkritiska organisationer tar del av fonden.

SD, M, KD och C svarar att jägarnas pengar inte ska gå till organisationer som är emot jakt. S svarar att pengarna ska gynna viltvård enligt jaktlagens definitioner.

De flesta partiledarna är positiva till att utöka vapengarderoben. S och MP hänvisar till den i våras tillsatta vapenutredningen som särskilt ska undersöka jägarnas behov av vapen. Övriga partier betonar de många tillkännagivanden riksdagen gjort under mandatperioden, där utökad vapengarderob är ett krav.

 Besvärlig fråga

På frågan om ett totalt blyförbud inom EU är MP och V tydliga med att de vill ha ett sådant omgående. Övriga partier är mer eller mindre emot ett snabbt blyförbud. M anser att sådana beslut ska fattas i Sverige, KD och C säger nej till ett förbud så länge det inte finns fullgoda alternativ.

S anser att all jakt med blyhagel på fågel på sikt ska fasas ut. L ser hellre ekonomiska styrmedel än ett förbud, och SD vill ta slutlig ställning senare men accepterar inte förslag som försvårar för jägarna.

Frågan om meningsfull jakt på älg ställer till det för partierna, som har svårt att formulera klara svar om vad som behöver göras för att säkerställa en sådan. C, V och MP är tydliga när de skriver att älgen tenderar att få hela skulden för skogsskadorna, och betonar att skogsbruket måste förändras.

Skydd för jägare

Partiledarna är ense om att jaktbrott inte ska jämställas med terrorism. Frågan kan ha missuppfattats av några. Den fråga vi ställde var om tvångsåtgärder som används för att bekämpa de allra grövsta brotten, som terrorism, även ska tillämpas vid misstänkta jaktbrott.

Enligt S pågår inte något sådant arbete, medan det tidigare regeringspartiet MP inte har tagit ställning till förslaget som innebär nya möjligheter att använda hemliga tvångsmedel vid grova jaktbrott. Dubbla budskap, alltså.

De borgerliga partierna anser med variation att jaktbrott inte kan hanteras som terrorism i brottsbekämpningen. C vill se över straffsatserna vid jaktbrott, som man anser är för höga.

På enkätens avslutande fråga om skärpta straff för djurrättsaktivister som begår brott mot lantbrukare och djurhållare, anser samtliga partiledare att även jägare ska omfattas av ett sådant skydd.


Källa; > Svensk Jakt


Den påfund björnen

En påfunnen björn, hona på ca 50 kg hittades av hundförare på älgjakt vars hundar markerade och skällde på platsen. Björnen var mycket illa åtgången, nacken var av (näst intill krossad) och huvudet hängde i princip löst när den flåddes. Alla ben var brutna, bröstkorgen var krossad och ryggraden avbruten. Björnen var också äten av på ett par ställen.

Att björnar dödar andra björnar händer, ett fenomen som kallas infanticid. Hannar dödar då späda ungar som de själva inte är far till, för att på så sätt få para sig med honan.
I det här fallet är det dock tveksamt, visserligen var det ingen stor björn (troligen en ettåring) men det är fel tid på året för brunst.

Tidigare hade jägarna haft ståndskall på en björnhona med en större unge 2 km från platsen. En spekulation är att det skulle vara den honan som sen dödat sin unge. Men man vet inte säkert.

En märklig historia. Som vi nog aldrig får svar på…


Skyddsjakt Varg Dalarna

I går, ännu ett fredagsbeslut om skyddsjakt på varg.
Och som så ofta i en sameby.

Länsstyrelsen låter även meddela;
Om det under jaktperioden skulle upptäckas att det befinner sig en genetiskt viktig varg i området kan Länsstyrelsen avlysa jakten. Länsstyrelsen utser, i samråd med samebyn, jaktledare till skyddsjakten och jaktledaren utser ett jaktlag. Skyddsjakten är tillåten under perioden 9 – 16 september 2022.

Beslutet innas i menyn > Dokument på sidan.

Källa> Länsstyrelsen har idag beslutat om skyddsjakt efter en varg i Idre sameby, Älvdalens kommun. Två rivna renkalvar har besiktigats av länsstyrelsen och skadorna är konstaterade vara orsakade av varg.


Vargtik Nykvarn obucerad

Vargen som avlivades i Nykvar hade i stort sett en komplett katt i magsäcken. Det visar obduktionen, som nu är klar. Däremot hade vargen inga hagel i kroppen. Frågan är om det finns fler närgångna vargar i Nykvarn.

Det obduktionsprotokoll ⬇️


%d bloggare gillar detta: