Om föreningen

Revolution Rov bildades för 2 år sedan som en grupp på Facebook med aktionen Rondellvargar i protest mot licensjakten. Sedan kom en öppen sida. I mars 2020 bildade vi en ideell förening.

Organisationsnummer; 802529-7618

Bankgiro  5659-1779
Plusgiro   188 25 50-5
Swish       123 38 054 21

Vi vill i huvudsak avslöja illegal jakt, jaktbrott. Toféjakt och trofé jägare.Teamet i revolutionrov vill aktivt arbeta för rovdjurens rättigheter.
Mot jakt på rödlistade, utrotningshotade rovdjur.
Vi finns på Instagram, Twitter och YouTube.Ni hittar föreningens verksamhet från 2019 i menyn > Aktioner

Angående årsmöten så kommer de att hållas per räkenskapsår med början den 1 mars till senast den 31 april. Detta kommer att meddelas på denna sida samt på föreningens sociala medier, Facebook, Twitter & Instagram 3 veckor i förväg när vi tar in medlemmar och när ett bankkonto samt Swish har tilldelats från banken. Då kommer föreningen att hålla årsmöten antingen i chattrummet Discord eller i en skapad privat grupp på Facebook. Handlingar som den ekonomiska berättelsen, Verksamhetsberättelse från det gångna året & revisorns berättelse kommer att finnas nedladdningsbart här & i det Rum där årsmötet äger rum minst 2 veckor före mötet. De som önskar få dessa via e-mail är välkomna att kontakta oss.

Admin


%d bloggare gillar detta: