Jakt är att söndra och härska

Ingen annan aktivitet ger samma rekreation säger Jägareförbundet om jakten…Det är en väldigt ensidig uppfattning av jaktens innebörd. Vidare menar de att genom jakten blir de ett med naturen. Undrar hur de tänker/känner så? För det de gör är ju att skjuta naturens innevånare. En bättre beskrivning är söndra och härska.

Majoritet i utskottet vill halvera Sveiges vargstam

Är Svenska politiker helt okunniga om biologisk mångfald, ekosystemens alla beståndsdelars betydelse för en natur i balans? Drivs politikerna bara av kortsiktiga populistiska beslut som garanterar att de får ytterligare fyra år i maktens korridorer? Eller är det helt enkelt så illa att vårt land styrs av artrasister, som ser sig själva som den elitFortsätt läsa ”Majoritet i utskottet vill halvera Sveiges vargstam”

Obefogad skyddsjakt på vargtik

Gävleborgs länsstyrelse har bejakat en skyddsjaktsansökan på en vargtik i Ljusdal, Gävleborgs län. Den 4 februari sköts hennes make på skyddsjakt.Enligt länsstyrelsen finns det ”om vargen får fortsätta att tillvänjas i området” en stor risk att”den kan orsaka allvarlig skada på människor och tama djur”. Den vänstra bilden är hur jaktpressen presenterar beslutet, den högraFortsätt läsa ”Obefogad skyddsjakt på vargtik”

Kartlägga gifter o Rovdjur

I en undersökning som norska Veterinärinstitutet söker pengar till från Miljödirektoratet, vill de kontrollera gifthalterna hos alla skjutna vargar, björnar, lodjur och järvar.Andra arter som är aktuella i studien är mink, fjällräv, isbjörn, rödräv, grävling och utter. Ledningen för Miljödirektoratet har ännu inte fattat beslut om det blir några pengar till studien.

Skyddsjakt på Varg

1. Bakgrunden till skyddsjakten är att samebyarna Ruvhten sijte och Mittådalen vill att vargen skjuts på grund av renskötselskäl. 2. Inget utrymme för älgjakt – begär skyddsjakt på varg Ett älgskötselområde ansökte om skyddsjakt på vargar. Området vill att skyddsjakten bedrivs under ett år, från 1 mars 2022 till 1 mars 2023. Beslutet finns iFortsätt läsa ”Skyddsjakt på Varg”