Dokument

Scrolla för önskade dokument

Beslut Licensjakt på Björn 2023⬇️Obduktionsprotokoll SVA på vargarna licensjakten 2023


Beslut ang vargen som sköts på skyddsjakt i Lugnet vid skidstadion Falun, Dalarnas län den 15/3-23Beslut Licensjakt på Lodjur 2023


Länsstyrelsen beslutar att ompröva beslut 218-7033-2022 med avseende på gränsdragningen av jaktområden.
22-12-22
Länsstyrelsen beslutar om en minskning av jaktområdet som berör Flatmossenreviret (se karta i bilaga 2).

Länsstyrelsen beslutar om en utökning av jaktområdet som berör Forshagareviret (se karta i bilaga 3).

Kammarrätten Sundsvall beslut ang överklagan Vargjakt. Kammarrätten avvisar Jägareförbundet Värmland och Anders Olssons överklaganden och meddelar prövningstillstånd för länsstyrelsen Värmland. 22-12-09

  • Förvaltningsrätten avslår överklagandena om den värmländska vargjakten från föreningarna Svenska Rovdjursföreningen, Jaktkritikerna och Nordulv.

Länsstyrelsen Skåne har den 29/11 fattat beslut om skyddsjakt på en varg i reviret Linderödsåsen. ⬇️Här följer besluten länsvis på licensjakten 2023 på Varg.

>Länsstyrelserna har fattat beslut om licensjakt efter varg 2023. Vinterns jakt i Örebro län omfattar totalt 24 vargar i fyra olika revir. Vargreviren Ölen och Grecken ligger i Örebro län. Reviret Vismen delas med Värmland och reviret Almhöjden delas med Västmanland och Dalarna.

>Länsstyrelserna har fattat beslut om licensjakt efter varg 2023. Vinterns jakt för Västmanlands läns del omfattar totalt tolv vargar i Almhöjdenreviret och Venabäckenreviret.

>Länsstyrelserna har fattat beslut om licensjakt efter varg 2023. Vinterns jakt för Dalarnas läns del omfattar totalt fjorton vargar i Almhöjdenreviret och Tinäsetreviret.

Gävleborgs län. > Länsstyrelserna har fattat beslut om licensjakt efter varg 2023. Vinterns jakt i Gävleborgs län omfattar totalt 10 vargar i reviren Ödmården och Mörtsjön samt 8 vargar i reviret Tinäset, som sträcker sig över gränsen mellan Gävleborg och Dalarnas län.

Värmlands län 30 vargar. >Länsstyrelsen meddelade på en presskonferens under torsdagen att totalt 30 vargar får skjutas under licensjakten i Värmland under vintern.


Beslut om skyddsjakt efter en (1) varg inom Idre sameby,Älvdalens kommun 22.09.09 ⬇️
Resultat från inventeringen av kungsörn i Sverige 2021
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, småskriftserie 2022:1.


FVR avslag på Jaktkritikernas överklagan o krav på inhibitionEn attitydundersökning om stora
rovdjur och rovdjursförvaltning, SLU ⬇️Här följer Licensjakt besluten på Björn 2022


Inventering Björn 2020 > SLU
Läs>How to deal with bild wolves⬇️När det gäller licensjakter görs en sammanställning över resultaten från undersökningarna. Dessa rapporter ersätter de individuella obduktionsrapporterna då vi har tabell i rapporten med de noterbara fynd som finns per djur.  Här följer resultaten från undersökningarna av SVA.


Beslut på Licensjakt på SÄL
Beslut om skyddsjakt på varg. Värmland


Nytt Beslut licensjakt Römskogsreviret
BESLUT LICENSJAKT LODJUR 2022 ⬇️Beslut skyddsjakt på varg. Sjundareviret


Beslut licensjakt på varg 2022


Beslut skyddsjakt efter varg Uppsala län.Förvaltningsrätten avslag överklagan Inhibition

Överklagat av föreningarna Svenska Rovdjursföreningen och Nordulv. Förvaltningsrätten beslut.

Följande dokument är beslut på licensjakten på BJÖRN 2021⬇️


Muntligt beslut taget söndag den 20 dec. Beslut skrivet den 21 dec !


Beslut taget fredagen den 11 januari


Beslut taget fredagen den 11 januari på genetisk viktig individ


Beslut på Licensjakt efter lodjur 2021
Skyddsjaktbeslut på 2 vargar i NorrsjöreviretSvar från EU Kommissionens Enhetschef angående föreningens skrivelse omKirunavargen

Revolution Rovs brev till EU ang KirunavargenRevolutione Rovs brev och anmälan ang. länsstyrelsen Norrbottens skyddsjaktsbeslut


Länsstyrelsernas Licensjaktbeslut på varg 2021 är följande!

Örebro & Västmanlands Län 6 stycken

Gävleborgs Län 12 stycken

Värmlands Län 6 styckenBestandsovervåking av ulv vinteren 2019-2020. > NINA
nina.no


Beslut Linghedsvargen 2020-04-16 nedan%d bloggare gillar detta: