Järvinventering Slutförs

Enligt Stig Allas, rovdjursansvarig i Talma sameby, är det en ytterst allvarlig situation att barmarkskontrollerna inte ska genomföras. – Många av samebyarna får sina resultat bekräftade via den sista barmarkskontrollen där man kan bekräfta hår och annat som visar att det är en järvlya. Bekräftade järvföryngringar ligger till grund för anslaget inför nästa år ochFortsätt läsa ”Järvinventering Slutförs”

Regeringen till Naturvårdsverket

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över den svenska vargstammens referensvärde.2019 rapporterade Sverige 300 vargar som referensvärde, vilket är hur många vargar som måste finnas för att uppfylla EU:s art- och habitatdirektiv.Nästa rapporteringstillfälle är 2025, och Naturvårdsverket har nu engagerat forskarna Nicolas Dussex från Norge och Phil Miller från USA för att genomföraFortsätt läsa ”Regeringen till Naturvårdsverket”

Intervju med RR och ARV

Scandinavian Governments are permitting Farmers and Hunters to decimate the populations of Wolves, Lynxes, Bears, Wolverines and other predators despite critically low populations of these species. In addition, barbaric hunting and trapping methods are used, and authorities turn a blind eye to illegal killing methods. Watch and listen on the link below ⬇️ https://www.mojostreaming.com/video/929/predator-scandal-in-scandinavia

Mors Dag i det Vilda

Just nu är det barnkammartid i skog och natur. Våra rovdjur föder sina ungar till en oviss framtid. Stor del av ungarna kommer inte få fylla ett år, en del dör av naturliga orsaker och en del skjuts till döds i brist på människors tolerans. Men rovdjursmammorna gör allt vad de kan för att födaFortsätt läsa ”Mors Dag i det Vilda”

Lodjurshonor var dräktiga

I Revolution Rovs Online Aktion 2023 mot lodjursjakten, en skrivelse som skickades till de länsstyrelser som tagit beslut om licensjakt och lämnades även över fysiskt till Naturvårdsverket skrev vi specifikt: ”Ett annat starkt vägande skäl till att licensjakten på lo är rent förkastlig är att parningstiden för lodjur börjar i slutet av februari och pågårFortsätt läsa ”Lodjurshonor var dräktiga”