Varg Inför Valet 2022

Kristdemokraterna väljer att bygga upp sitt ställningstagande kring vargpopulationen på siffror och antal från tidigare år. De talar om beslut och ändringar 2013 och 2015. Det de inte nämner är att i april 2015 fattade regeringen också ett beslut om att Naturvårdsverket skulle utreda vad som är en gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige. ForskningsprojektetFortsätt läsa ”Varg Inför Valet 2022”

Debatt: Är Jägareförbundet okunniga eller artrasister?

Hur kan Jägareförbundet ha missat att vargen inte är det djur som inger störst hot mot deras jakthundar? Varken i antal eller utbredning. Det skriver två företrädare för föreningen Revolution Rov. Just nu pågår en hård debatt kring regeringens beslut att se över minimiantalet av Sveriges fridlysta och utrotningshotade vargar från dagens 300 till 170Fortsätt läsa ”Debatt: Är Jägareförbundet okunniga eller artrasister?”

Örebro län vill döda 50 vargar i vinter

Licensjakt är inget man ansöker om, utan beslutas av länsstyrelserna. Som motivering lyfter Landsbygdspartiet oberoende att det inte finns någon naturlig föda kvar för vargarna i området och att landsbygdsbefolkningens traditionella sätt att leva är under stort hot.

Flera arter hotas av utrotning

Tillståndet för den biologiska mångfalden är mycket allvarlig och utvecklingen går åt fel håll.Fler arter än någonsin i mänsklighetens historia hotas av utrotning.Den biologiska mångfalden är viktig av flera olika anledningar. Ju fler arter, livsmiljöer och olika individer inom arter som finns desto stabilare är naturen. När ska våra politiker få upp ögonen för dettaFortsätt läsa ”Flera arter hotas av utrotning”

Björnjaktens gråzon

Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att anlägga en björnåtel inför licensjakten på björn. Jämtland är det län som har i särklass flest björnåtlar, fast det är få björnar son fälls vid åtlar. 2019 hade en man i Hoting-trakten i Strömsunds kommun anlagt en åtel utan att ansöka hos länsstyrelsen. Under björnjakten upptäcktes åtelplatsen, hanFortsätt läsa ”Björnjaktens gråzon”

Veckans Jaktcitat

Forskare har påvisat att Sveriges landyta räknat från breddgraden vid norra Gotland och ner till Öresund biologiskt kan husera upp till fyra gånger fler vargar än de län där vargarna finns i dag.Men Jägareförbundet vill bara skjuta…. Linda Laikre, professor i populationsgenetik vid Stockholms universitet, publicerar tillsammans med 17 kollegor ett brev i tidskriften Science.Fortsätt läsa ”Veckans Jaktcitat”

Hotar ta saken i egna händer

Revolution Rov kan ju inte låta bli och fundera över om rovdjursjägare fastnat i någon form av ”trotsålder”. Då de ständigt hotar med att tänja på gränser och testa vad som händer om man bryter mot regler när de inte får skjuta som de vill? Riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné vill se en drastisk avskjutning av vargFortsätt läsa ”Hotar ta saken i egna händer”

Björnjakten Sverige 2022

Den 21 augusti inleds licensjakten på björn.Nu har samtliga 7 län där björnjakt får bedrivas beslutat om hur många fridlysta björnar som ska dödas.Sammanlagt 622 stycken.Nästan en femtedel av den sammanlagda björnstammen. Alla beslut finns i menyn > Dokument för nedladdning! Förtydligande; 55 Norrbotten 91 Västerbotten 220 Jämtland 85 Västernorrland 120 Gävleborg 48 Dalarna3 Värmland

Inga hundsläpp vid björnåtel

Förvaltningen av rovdjur ska regionaliseras och beslutsfattandet vara närmare de som berörs. Länsstyrelserna har under de senaste tio år fått utökad ansvar för rovdjursförvaltningen och Naturvårdsverket vill se förändringar i riktlinjerna så att de blir tydligare och mer träffsäkra. Föreskrifterna har getts ett nytt namn för att bättre spegla att licensjakt är en integrerad delFortsätt läsa ”Inga hundsläpp vid björnåtel”

Miljöorganisationers Talerätt

Måndag den 13 juni blir det debatt i riksdagen om bland annat miljöorganisationers talerätt. Några riksdagspartier vill begränsa rätten för miljöorganisationer att gå till domstol. Det är ett utskottsinitiativ – Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU18. https://www.riksdagen.se/sv/debatter-och-beslut/ Se föreningen > Jaktkritikernas webbplats