Veckans Jaktcitat

Från regeringen.se: ”Regeringen har nyligen beslutat att ge Naturvårdsverket ett tydligt främjandeuppdrag när det gäller jakt- och viltfrågor och därmed stärka myndigheten i detta uppdrag. Jakten som till exempel fritidssyssla eller näring, viltskådning, besöksnäring och förädling av kött är viktigt för landsbygden men även för hela Sverige och bör främjas.” Varför anses jakten vara viktigFortsätt läsa ”Veckans Jaktcitat”

Veckans Jaktcitat

Naturvårdsverket står i begrepp att besluta om licensjakt och har haft samråd med berörda parter. Forskare på Göteborgs universitet riktar i en skrivelse stark kritik mot jakten på knubbsäl. Men kritiken sågas av SLU-forskaren Sven-Gunnar Lunneryd som menar att den är känslostyrd. Ett av hans argument är att foster i en säl dör så fortFortsätt läsa ”Veckans Jaktcitat”

Veckans Jaktcitat

Vi som följer skyddsjaktsbeslut på våra rovdjur har under längre tid sett ett mönster av beslut på fredagar, jaktstart redan på lördag också har djuren skjutits redan innan måndag när eventuella överklagningar läses av länsstyrelserna. Vi är många som på olika sätt försöker påvisa att det ur ett demokratiskt perspektiv och laglig rätt att faktisktFortsätt läsa ”Veckans Jaktcitat”

Veckans citat går till Ukrainas tamdjur

Flera länder väljer att lätta på reglerna för att husdjuren från Ukraina lättare ska kunna följa med sina ägare över gränserna, rapporterar bland annat djurrättsorganisationen Peta (People for the Etical Treatment of Animals). Ungern, Polen och Rumänien har till exempel tillfälligt tagit bort kraven på vaccination, blodprover och registrering för djuren. Peta är med sinaFortsätt läsa ”Veckans citat går till Ukrainas tamdjur”

Veckans Jaktcitat

Glädjande nog finns det starka indikationer på att ett nytt vargrevir har etablerats i Jönköpings län. Och det kan bli valpar i vår – tiken löper nämligen. Men jägarförbundets uttalande i frågan låter inte bättre än en gammal vinylskiva som hakat upp sig…

Veckans Jaktcitat

Under skyddsjakten på en varg i Forshagareviret i Värmland får skjutvapen transporteras på motorfordon till och från, samt inom det aktuella området för skyddsjakt. Jägarna får även söka och ringa varg med hjälp av motorfordon – dock inte skjuta från dem. När de inte får skjuta så mycket varg de vill i Värmland på licensjaktFortsätt läsa ”Veckans Jaktcitat”

Veckans Jaktcitat

Molnen tycks tätnas på jägarhimlen.För jägarkåren förfasas och uttrycker sitt missnöje över att det under licensjakten på varg beslutats om inhibition i reviret Römskog(Norge) och att jakten avlysts i Gullsjön, Snösjön/Haraldssjön trots att alla vargar inte skjutits.Och det de klagar på är att organisationer överklagat besluten om tillökning på antal vargar som ska/får skjutas. DeFortsätt läsa ”Veckans Jaktcitat”