Skyddsjakt i Forshagareviret

Värmlands länsstyrelse har på eget initiativ tagit beslut om skyddsjakt på en varg i förebyggande syfte att minska skador på jakthundar och tamdjur. I beslutet står att jakten får bedrivas från motordrivet fordon, med belysning, på annans jaktmark och dygnet runt oavsett ålder och kön ! Allt detta elände i ett revir med årsvalpar ochFortsätt läsa ”Skyddsjakt i Forshagareviret”

Vargen är dödad

Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutade om skyddsjakt på en varg den 14 juni som vid upprepade tillfällen uppehållit sig i närhet av människor inom delar av Nyköpings-, Trosa- och Gnesta kommun.I beslutet skrev länsstyrelsen: ”Vid avvägning mellan de motstående intressena i ärendet om att förhindra allvarlig skada samt att tillgodose god bevarandestatus av vargstammen, bedömerFortsätt läsa ”Vargen är dödad”

Vi Kräver mer av Lst !

Revolution Rov skulle vilja ta del av riskanalysens som Södermanlands länsstyrelse gjort kring faran denna varg förväntas göra på människor och hur? I helgen tänker föreningen formulera ett mejl om hur Södermanlands länsstyrelse tänker kring sitt beslut om skyddsjakten och fråga om den formuleringen. Läs beslutet i menyn > Dokument

Miljöorganisationers Talerätt

Måndag den 13 juni blir det debatt i riksdagen om bland annat miljöorganisationers talerätt. Några riksdagspartier vill begränsa rätten för miljöorganisationer att gå till domstol. Det är ett utskottsinitiativ – Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU18. https://www.riksdagen.se/sv/debatter-och-beslut/ Se föreningen > Jaktkritikernas webbplats

Hur går egentligen inventeringen till

Nu meddelar Naturvårdsverket inventeringsresultaten av den svenska vargstammen. Jämfört med förra året har stammen ökat med 16,5 procent. Från cirka 395 till 460 vargar. Sen kan vi ju diskutera hur inventeringen går till och hur många av de räknade vargarna som redan är döda nu… Vargar som skjuts på paragraf 28 räknas sällan bort såFortsätt läsa ”Hur går egentligen inventeringen till”

Skyddsjakt på Habovargen avslås

Synnerligen klokt och rationellt resonerat av Länsstyrelsen i Jönköping. ”Enligt Länsstyrelsen kan det handla om varg som söker efter en annan varg att bilda revir med. Sådana vargar kan vandra långt och ibland passera bebyggda miljöer.” ”Det är inte onormalt att varg ses nära människor, oavsett tid på dygnet”. Det anser länsstyrelsen i Jönköpings län,Fortsätt läsa ”Skyddsjakt på Habovargen avslås”

Renskötseln som hindrar invandringen av vargar

Det är 201 samer som livnär sig på renskötsel i Sverige. Det är mångt och mycket renskötseln som hindrar invandringen av vargar från öst som vår vargstam är beroende av mot inavel. 201 personer av drygt 10 miljoner innevånare i Sverige livnär sig på en verksamhet som anser sig ha tolkningsföreträde på hur mark ochFortsätt läsa ”Renskötseln som hindrar invandringen av vargar”

Obefogad skyddsjakt på vargtik

Gävleborgs länsstyrelse har bejakat en skyddsjaktsansökan på en vargtik i Ljusdal, Gävleborgs län. Den 4 februari sköts hennes make på skyddsjakt.Enligt länsstyrelsen finns det ”om vargen får fortsätta att tillvänjas i området” en stor risk att”den kan orsaka allvarlig skada på människor och tama djur”. Den vänstra bilden är hur jaktpressen presenterar beslutet, den högraFortsätt läsa ”Obefogad skyddsjakt på vargtik”

Jakt med specialhagel på motorfordon

Rätten att besluta om skyddsjakt på Sveriges stora landlevande rovdjur har delegerats till länsstyrelserna i de län där arten i fråga förekommer. Reglerna säger att järv ska skjutas med klass 1-vapen, men nu begär länsstyrelsen i Jämtland dispens hos Naturvårdsverket för att få skjuta med hagelvapen från motorfordon och det ska utföras av länsstyrelsens egenFortsätt läsa ”Jakt med specialhagel på motorfordon”

Skyddsjakt på Varg

1. Bakgrunden till skyddsjakten är att samebyarna Ruvhten sijte och Mittådalen vill att vargen skjuts på grund av renskötselskäl. 2. Inget utrymme för älgjakt – begär skyddsjakt på varg Ett älgskötselområde ansökte om skyddsjakt på vargar. Området vill att skyddsjakten bedrivs under ett år, från 1 mars 2022 till 1 mars 2023. Beslutet finns iFortsätt läsa ”Skyddsjakt på Varg”