Skyddsjakt på Järv

I Naturvårdsverkets skrift Grunderna för skyddsjakt – står det så här: ”Skador av rovdjur ska i första hand förhindras genom skadeförebyggande åtgär- der, som exempelvis skrämselåtgärder eller rovdjursavvisande stängsel. Det är dock inte alltid möjligt att inom rimliga gränser förebygga och undvika skador. Därför är det i vissa fall nödvändigt att bedriva skyddsjakt efter vissaFortsätt läsa ”Skyddsjakt på Järv”

Skyddsjakt Varg Dalarna

I går, ännu ett fredagsbeslut om skyddsjakt på varg. Och som så ofta i en sameby. Länsstyrelsen låter även meddela; Om det under jaktperioden skulle upptäckas att det befinner sig en genetiskt viktig varg i området kan Länsstyrelsen avlysa jakten. Länsstyrelsen utser, i samråd med samebyn, jaktledare till skyddsjakten och jaktledaren utser ett jaktlag. SkyddsjaktenFortsätt läsa ”Skyddsjakt Varg Dalarna”

Vargtik död på skyddsjakt

Förra tisdagen fattade Länstyrelsen i Stockholm beslut om skyddsjakt på en varg som misstänks ha tagit katter och närmat sig människor och hundar i Nykvarn. Idag har en varg skjutits inom jaktområdet. Enligt Länsstyrelsen rör det sig om en tik på 38 kilo som fälldes på måndagen inom jaktområdet vid Nygård utanför Nykvarn.Tiken sägs varaFortsätt läsa ”Vargtik död på skyddsjakt”

Begärd skyddsjakt på 1 Örn

– Vi har både kungsörn och havsörn i Västerbotten, men i nuläget vet vi inte vad det är för örn vid gården. Vi har personal som varit dit men jag har inte fått någon rapport om besöket ännu, säger Ellinor Sahlén vid Länsstyrelsen i Västerbotten. Dessutom har Länsstyrelsens personal har inte mandat att besluta omFortsätt läsa ”Begärd skyddsjakt på 1 Örn”

Flera arter hotas av utrotning

Tillståndet för den biologiska mångfalden är mycket allvarlig och utvecklingen går åt fel håll.Fler arter än någonsin i mänsklighetens historia hotas av utrotning.Den biologiska mångfalden är viktig av flera olika anledningar. Ju fler arter, livsmiljöer och olika individer inom arter som finns desto stabilare är naturen. När ska våra politiker få upp ögonen för dettaFortsätt läsa ”Flera arter hotas av utrotning”

Fördel VARG

Dom i förvaltningsrätten till vargarnas fördel. –” Vargarna äter mer än tillväxten, så älgstammen sjunker utan att vi jagar. De tar i från oss en livsstil med jakten” menar Pierre Andersson, ordförande i Stadra-Nora älgskötselområde på i uttalanden i Jaktjournalen om varför skyddsjakt borde beviljas. Juristerna i förvaltningsrätten svarar;– Jakt eller andra aktiviteter med lösFortsätt läsa ”Fördel VARG”

Skyddsjakt på Hackspett !

Större hackspett har orsakat skador på husfasad hos en fastighetsägare i Västerbotten så nu har det beviljats skyddsjakt på de. Trots att den större hackspetten är fridlyst i Sverige, men länsstyrelsen gör undantag och beviljar skyddsjakt på högst två fåglar. När och vad krävs för att de fridlysta djuren ska få vara i fred? NärFortsätt läsa ”Skyddsjakt på Hackspett !”

Uppdatering av felaktig uppgift

Angående skyddsjakt på Varg I Värmlands län Besked ang Jaktkritikernas överklagande som enda förening i målet. Nu på morgonen kom besked från Förvaltningsrätten. Vi kan tyvärr meddela att tidigare uppgifter varit felaktiga och visar härmed Förvaltningsrättensrättens beslut. Föreningen Jaktkritikernas yrkande om Inhibiering har avslagits. Beslutet finns på föreningens hemsida. Förvaltningsrättens beslut⬇️