Begärd skyddsjakt på 1 Örn

– Vi har både kungsörn och havsörn i Västerbotten, men i nuläget vet vi inte vad det är för örn vid gården. Vi har personal som varit dit men jag har inte fått någon rapport om besöket ännu, säger Ellinor Sahlén vid Länsstyrelsen i Västerbotten. Dessutom har Länsstyrelsens personal har inte mandat att besluta omFortsätt läsa ”Begärd skyddsjakt på 1 Örn”

Flera arter hotas av utrotning

Tillståndet för den biologiska mångfalden är mycket allvarlig och utvecklingen går åt fel håll.Fler arter än någonsin i mänsklighetens historia hotas av utrotning.Den biologiska mångfalden är viktig av flera olika anledningar. Ju fler arter, livsmiljöer och olika individer inom arter som finns desto stabilare är naturen. När ska våra politiker få upp ögonen för dettaFortsätt läsa ”Flera arter hotas av utrotning”

Fördel VARG

Dom i förvaltningsrätten till vargarnas fördel. –” Vargarna äter mer än tillväxten, så älgstammen sjunker utan att vi jagar. De tar i från oss en livsstil med jakten” menar Pierre Andersson, ordförande i Stadra-Nora älgskötselområde på i uttalanden i Jaktjournalen om varför skyddsjakt borde beviljas. Juristerna i förvaltningsrätten svarar;– Jakt eller andra aktiviteter med lösFortsätt läsa ”Fördel VARG”

Skyddsjakt på Hackspett !

Större hackspett har orsakat skador på husfasad hos en fastighetsägare i Västerbotten så nu har det beviljats skyddsjakt på de. Trots att den större hackspetten är fridlyst i Sverige, men länsstyrelsen gör undantag och beviljar skyddsjakt på högst två fåglar. När och vad krävs för att de fridlysta djuren ska få vara i fred? NärFortsätt läsa ”Skyddsjakt på Hackspett !”

Uppdatering av felaktig uppgift

Angående skyddsjakt på Varg I Värmlands län Besked ang Jaktkritikernas överklagande som enda förening i målet. Nu på morgonen kom besked från Förvaltningsrätten. Vi kan tyvärr meddela att tidigare uppgifter varit felaktiga och visar härmed Förvaltningsrättensrättens beslut. Föreningen Jaktkritikernas yrkande om Inhibiering har avslagits. Beslutet finns på föreningens hemsida. Förvaltningsrättens beslut⬇️

Skyddsjakt i Forshagareviret

Värmlands länsstyrelse har på eget initiativ tagit beslut om skyddsjakt på en varg i förebyggande syfte att minska skador på jakthundar och tamdjur. I beslutet står att jakten får bedrivas från motordrivet fordon, med belysning, på annans jaktmark och dygnet runt oavsett ålder och kön ! Allt detta elände i ett revir med årsvalpar ochFortsätt läsa ”Skyddsjakt i Forshagareviret”

Vargen är dödad

Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutade om skyddsjakt på en varg den 14 juni som vid upprepade tillfällen uppehållit sig i närhet av människor inom delar av Nyköpings-, Trosa- och Gnesta kommun.I beslutet skrev länsstyrelsen: ”Vid avvägning mellan de motstående intressena i ärendet om att förhindra allvarlig skada samt att tillgodose god bevarandestatus av vargstammen, bedömerFortsätt läsa ”Vargen är dödad”

Vi Kräver mer av Lst !

Revolution Rov skulle vilja ta del av riskanalysens som Södermanlands länsstyrelse gjort kring faran denna varg förväntas göra på människor och hur? I helgen tänker föreningen formulera ett mejl om hur Södermanlands länsstyrelse tänker kring sitt beslut om skyddsjakten och fråga om den formuleringen. Läs beslutet i menyn > Dokument

Miljöorganisationers Talerätt

Måndag den 13 juni blir det debatt i riksdagen om bland annat miljöorganisationers talerätt. Några riksdagspartier vill begränsa rätten för miljöorganisationer att gå till domstol. Det är ett utskottsinitiativ – Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU18. https://www.riksdagen.se/sv/debatter-och-beslut/ Se föreningen > Jaktkritikernas webbplats