Skjuten varg hade valpar!

Länsstyrelsen har nu fått den slutliga rapporten från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, om vargtiken som fälldes under skyddsjakt den 9 juli. Länsveterinär på Länsstyrelsen Östergötland har varit i kontakt med SVA för att få ett förtydligande av rapporten. Det framgår att tiken inte hade någon mjölk i juvret men att hon hade spår efter åttaFortsätt läsa ”Skjuten varg hade valpar!”