Kullgrens 0-vision på Varg

Ramarna för rovdjursförvaltningen i Sverige ska styras av Sveriges internationella åtaganden, EU-direktiv samt nationell lagstiftning. Dessutom finns även andra styrande och vägledande dokument i form av exempelvis föreskrifter.Hur kan vi då ha en landsbygdsminister som helst vill se en nollvision av varg?!? Redan i mars 2022 skrev jaktdebattörrm Maria Ljung denna artikel. Jakt ska enligtFortsätt läsa ”Kullgrens 0-vision på Varg”

Minister Kullgrens varghat

Under licensjakten på varg 2023 beslutades att totalt 75 vargar fick skjutas. 57 av dessa sköts.Något som stör och kliar hos varghatarna, bland annat landsbygdsministern Peter skulle berg (KD). Så idag 26 april samlar han landshövdingarna i de län där jakten pågick. Syftet är att minska vargstammen rejält och mötet kommer ha ett särskilt fokusFortsätt läsa ”Minister Kullgrens varghat”

Stoppa licensjakten på Säl

Det vittnas om sälsvält i Gävleborg – och forskare och yrkesfiskare varnar för att yrkesfisket är på väg att gå under. Varför då inte rikta in sig på den verkliga orsaken: det storskaliga fisket med trålar som bokstavligt talat dammsuger Östersjön på liv. Nej, fiskarna och jägarna vill skjuta säl (många) för att komma åtFortsätt läsa ”Stoppa licensjakten på Säl”

De 2 största jakterna i modern tid i Sverige

Årets licensjakt på lodjur är den största i modern tid. 201 lodjur fick enligt jaktbesluten skjutas, men det kommer tack och lov inte bli så många. Det beror på att jakten i vissa län, till exempel Östergötland, har avbrutits på grund av att man där uppnått maxantal av honor som får skjutas, honkvoten. Det görFortsätt läsa ”De 2 största jakterna i modern tid i Sverige”

Troféjakten på Lodjur är över

Lodjuret (Lynx Lynx) Europas största kattdjur. Mycket skyggt, nästan omöjligt att få se. Ändå framröstad vid flera tillfällen som Sveriges populäraste vilda djur. Lodjur är fridlysta och enligt art- databanken klassad som sårbar för utrotning. Antal lodjur i Sverige enligt Naturvårdsverket är ca 1440 stycken. Den vanligaste dödsorsaken hos lodjur är licens- och skyddsjakt följtFortsätt läsa ”Troféjakten på Lodjur är över”