Eftersök avslutat på påskjuten varg

En varg som blivit skjuten flyr och försöker sen gömma sig. Den gräver ner sig eller lägger sig i en håla, självläker eller dör. Helt beroende på skadans omfattning, om de kan jaga något eller inte.Avgörande för vargen är om den är ensam eller tillhör en flock, även om den är ett Alfadjur eller inte.Fortsätt läsa ”Eftersök avslutat på påskjuten varg”

Framtidens vargförvaltning

Svenska Regeringen har beslutat om flera uppdrag för att få en grund för framtidens vargförvaltning. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är 300 vargar vilket ligger något över det intervall som riksdagen beslutat om, dvs. 170 – 270 vargar. Men referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är en miniminivå som inte får underskridas. Uppdraget ska redovisas i oktober 2024Fortsätt läsa ”Framtidens vargförvaltning”

Trevlig Helg Rovdjursvänner

Trevlig helg till nya som gamla rovdjursvänner! Lodjurens parningstid är i mars-april. I maj-juni föder honan en till fyra ungar, som hon ensam tar ansvar för. Honan gräver inte någon lya, utan väljer en torr och skyddad plats under en gran, i en bergsskreva eller under ett utstickande klippblock. Så med tanke på det villFortsätt läsa ”Trevlig Helg Rovdjursvänner”

Tänkvärt – Trevlig Helg

Vi får aldrig någonsin ge upp. Utanför Falköping har en ung varg synts till de senaste veckorna. Genast går ”larmet” internt bland bönder, jägare och fullständigt verklighetsfrånvända människor som har Rödluvan som röd tråd i livet . Lokalpressen skriver, pratar med diverse folk, haussar upp och pressens fb-sidor översvämmas av kommentarer där det går attFortsätt läsa ”Tänkvärt – Trevlig Helg”

Riksdagens beslut halvera Sveiges vargstam

Riksdagen har tagit ett ödesbeslut för den svenska vargstammen. Hoppas att Regeringen har mer vett att hålla sig till internationella överenskommelser såsom EU’s Art och Habitatdirektiv och Bernkonventionen. ”Vargen tar de gamla och svaga till skillnad från den mänskliga jägaren som skjuter de ståtligaste och största” skriver debattören. Läs mer i > DalaDemokraten

Brev till Riksdagens ledamöter

Samma skrivelse som Revolution Rov förra veckan skickade till Miljö- och Lantbruksutskottet inför den då stundande debatten kring en sänkning på referensvärdet på varg till 170 från 300 har vi idag skickat till riksdagens alla ledamöter 349 stycken, partiledarna, partisekreterarna, gruppledarna och Sveriges 20 EU parlamentariker för att ge vår syn på detta förslag. BeslutFortsätt läsa ”Brev till Riksdagens ledamöter”