Veckans Jaktcitat

Forskare har påvisat att Sveriges landyta räknat från breddgraden vid norra Gotland och ner till Öresund biologiskt kan husera upp till fyra gånger fler vargar än de län där vargarna finns i dag.Men Jägareförbundet vill bara skjuta…. Linda Laikre, professor i populationsgenetik vid Stockholms universitet, publicerar tillsammans med 17 kollegor ett brev i tidskriften Science.Fortsätt läsa ”Veckans Jaktcitat”

Hotar ta saken i egna händer

Revolution Rov kan ju inte låta bli och fundera över om rovdjursjägare fastnat i någon form av ”trotsålder”. Då de ständigt hotar med att tänja på gränser och testa vad som händer om man bryter mot regler när de inte får skjuta som de vill? Riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné vill se en drastisk avskjutning av vargFortsätt läsa ”Hotar ta saken i egna händer”

Hetsig Rävstrid

På Essingen i Stockholm lever några rävar som pågrund av att de matats blivit oskygga. Då ses de genast som ett problem för människor. Som i så många andra rovdjursdebatter hotar motståndarna med att ”får vi inte som vi vill så gör vi det själva”… Märklig inställning till lagar, regler och demokrati.

Björn och Revir nära byar

Vilda djur gör vad de kan för att anpassa sig till sina habitat. De drivs av en stark överlevnadsinstinkt, ett av dess största drivkrafter är att hitta föda. I Jämtland har man nu konstaterat att björnar gärna äter och därmed bosätter sig nära av människan glömda sopor och lämnad mat…Så om man nu inte villFortsätt läsa ”Björn och Revir nära byar”

Vargflock i Jämtland har vunnit laga kraft

Sedan maj 2019 har samebyarna Handölsdalen, Mittådalen och Tåssåsen försökt överklaga Naturvårdsverkets beslut om miniminivåer för varg och att det ska finnas en vargflock eller föryngring på upp till 10 individer i Jämtlands län. Men efter prövning i först förvaltningsrätten, sen i kammarrätten och nu sist i högsta förvaltningsdomstolen är det nu fastslaget att enFortsätt läsa ”Vargflock i Jämtland har vunnit laga kraft”

Jägarna skyller ifrån sig

Från jägarkåren hörs ofta och starka klagomål på att rovdjuren i allmänhet, och vargen i synnerhet tar för mycket älg. De menar på att det inte blir något kvar till de mänskliga jägarna…I och med Skogsforsk beräkningar kan vi nu slå hål på den myten en gång för alla. Sverige har världens tätaste älgstam, medFortsätt läsa ”Jägarna skyller ifrån sig”

Inga hundsläpp vid björnåtel

Förvaltningen av rovdjur ska regionaliseras och beslutsfattandet vara närmare de som berörs. Länsstyrelserna har under de senaste tio år fått utökad ansvar för rovdjursförvaltningen och Naturvårdsverket vill se förändringar i riktlinjerna så att de blir tydligare och mer träffsäkra. Föreskrifterna har getts ett nytt namn för att bättre spegla att licensjakt är en integrerad delFortsätt läsa ”Inga hundsläpp vid björnåtel”

Miljöorganisationers Talerätt

Måndag den 13 juni blir det debatt i riksdagen om bland annat miljöorganisationers talerätt. Några riksdagspartier vill begränsa rätten för miljöorganisationer att gå till domstol. Det är ett utskottsinitiativ – Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU18. https://www.riksdagen.se/sv/debatter-och-beslut/ Se föreningen > Jaktkritikernas webbplats