Lodjurshonor var dräktiga

I Revolution Rovs Online Aktion 2023 mot lodjursjakten, en skrivelse som skickades till de länsstyrelser som tagit beslut om licensjakt och lämnades även över fysiskt till Naturvårdsverket skrev vi specifikt: ”Ett annat starkt vägande skäl till att licensjakten på lo är rent förkastlig är att parningstiden för lodjur börjar i slutet av februari och pågårFortsätt läsa ”Lodjurshonor var dräktiga”

De 2 största jakterna i modern tid i Sverige

Årets licensjakt på lodjur är den största i modern tid. 201 lodjur fick enligt jaktbesluten skjutas, men det kommer tack och lov inte bli så många. Det beror på att jakten i vissa län, till exempel Östergötland, har avbrutits på grund av att man där uppnått maxantal av honor som får skjutas, honkvoten. Det görFortsätt läsa ”De 2 största jakterna i modern tid i Sverige”

Trofé & nöjesjakt

Måndagen den 3/4 var 188 av 201 stycken lokatter under årets licensjakt skjutna i Sverige. Jakten pågår fram till 15/4. Skinn från fällt lodjur tillfaller jakträttshavaren. SVA (statens veterinärmedicinska anstalt) genomför åldersbestämning av lodjuret genom analys av en hörntand, varefter jakträttshavaren, alternativt den som jakträttshavaren har överlåtit kraniet till, kan få tillbaka detta mot enFortsätt läsa ”Trofé & nöjesjakt”

Stoppa Troféjakten !

Ett stort problem med troféjakt på våra svenska djur är att de skjutna djuren oftast är de mest livskraftiga, de som skulle ha tillfört arten en bättre genetisk status om de kunnat fortsätta fortplanta sig och föra sina gener vidare i stället för att vara en prydnad på en vägg. Det är det som skiljerFortsätt läsa ”Stoppa Troféjakten !”