Eftersök avslutat på påskjuten varg

En varg som blivit skjuten flyr och försöker sen gömma sig. Den gräver ner sig eller lägger sig i en håla, självläker eller dör. Helt beroende på skadans omfattning, om de kan jaga något eller inte.Avgörande för vargen är om den är ensam eller tillhör en flock, även om den är ett Alfadjur eller inte.Fortsätt läsa ”Eftersök avslutat på påskjuten varg”