Föreläggande på hundar

Förvaltningsrätten i Umeå har beslutat att Jägarnas riksförbunds ordförande Solveig Larsson och hennes sambos alla jakthundar ska rastas med munkorg. De får inte rastas tillsammans med andra hundar utan ensamma och de ska endast rastas av personer med fysik nog att kunna hålla tillbaka dem. Läs tidigare Artikel skriven om Solveig Larsson av Kim Aronsson.Fortsätt läsa ”Föreläggande på hundar”

Licensjakt av varg strider mot EU-rätten

EU-domstolens dom i mål C 674/17 Tapiola har förändrat rättsläget så att praxis från domen HFD 2016 ref 89 inte längre kan anses vägledande när det gäller licensjakt på varg i Sverige.Med utgångspunkt i bindande praxis från EU-domstolen och EU-kommissionens purfärsk vägledning (oktober 2021) för att tolka habitatdirektivet 92/43/EEG, som har rättskraft, kan det konstaterasFortsätt läsa ”Licensjakt av varg strider mot EU-rätten”

Veckans Jaktcitat

Den nya och nu gällande lydelsen i jaktförordningen och som infördes från 1/7 2021, ger utvidgad rätt för jakträttshavare att släppa jakthundar efter fredade vargar i syfte att jaktträna hundarna. Denna förändring har beslutats av den förra S-MP-regeringen. En förändring som har föreslagits av Naturvårdsverket i ett remissyttrande i samband med den jakttidsberedning som föregickFortsätt läsa ”Veckans Jaktcitat”

Vargen kommer från Finland

Viktig forskning om bla den svenska vargens ursprung. De hörstammar inte som konspirationsteorier ibland säger från djurparksvargar eller utblandade med hund. Det visar en stor rapport som presenterades av norska NTNU i Trondheim på onsdagsförmiddagen. När det gäller inslag av hund finns det i alla vargar då de genom årtusenden korsats. —De vargar vi harFortsätt läsa ”Vargen kommer från Finland”

Alla röster ska få höras angående vargen

Vargens vara eller inte vara väcker starka känslor, delar upp folks åsikter. Det finns en del som tycker att Sverige borde kunna hantera en stabilt växande vargstam och en del som har nollvision i frågan. Polariseringen innebär att det i sakfrågan finns två motpoler och däremellan de som inte är insatta eller bryr sig tillräckligtFortsätt läsa ”Alla röster ska få höras angående vargen”

Vargdebatten måste jämställas !

Båda sidorna i vargdebatten ska ha rätt att göra sig hörda. Diskussionen om vargarna blir ofta polariserad, och det är den ena sidan som syns och hörs i medierna, skriver Maria Ljung i sin debattartikel. En studie visar att de som oftast intervjuas om vargar är jägare och djurägare, sällan forskare och mycket sällan företrädareFortsätt läsa ”Vargdebatten måste jämställas !”

Jägar organisationer och de politiska falangerna

Jägarorganisationerna och numera även fler falanger i de politiska partierna, nu senast Centern höjer röster i stil med”Det är hög tid att myndigheterna nu vågar fatta beslut som tydligt tar ställning för landsbygdsbefolkningen som tvingas bära bördan av vargarna”. Det man absolut inte får glömma i dessa populistiska uttalanden är att ingen nation är starkareFortsätt läsa ”Jägar organisationer och de politiska falangerna”

Vart ska vargarna ta vägen?

I fredags tog länsstyrelsen i Uppsala beslut om skyddsjakt på en varg i Siggeforareviret. Detta efter flera angrepp mot får. Reviret är ett relativt litet vargrevir med svenska mått mätta, det ligger nära bebyggelse och flertalet fårbönder. Reviret etablerades i början av 2020 och föryngring skedde såväl 2020 som 2021. Hanen är avkomma efter enFortsätt läsa ”Vart ska vargarna ta vägen?”

Vi svarar på insändare

Insändarskribenten ”Arg glesbygdsbo” frågar sig om alla beslut kring varg numera tas ur ett storstadsperspektiv? Eller om fenomenet ”ja gärna, men inte här i närheten av mig” får råda mer och mer i landet? På det kan vi i Revolution rov, en förening med syfte att arbeta för rovdjuren i vårt land och deras rättFortsätt läsa ”Vi svarar på insändare”