Öppet svar på Mikael Moilanens Krönika

Öppet svar på Mikael Moilanens Krönika ”Nästan träffsäkert av Revolution Rov om vilda djur och stress” i Jaktjournalen: Den 8 mars skrev Mikael Moilanen, journalist på Jaktjournalen och därmed ett offentligt språkrör för jägarkåren i vårt land, en krönika om ett inlägg på vår Facebooksida. Revolution Rov är en ideell organisation vars ändamål är attFortsätt läsa ”Öppet svar på Mikael Moilanens Krönika”

Hur påverkar Jakten Pandemim !?

För ett år sedan drabbades hela världen av den ännu pågående pandemin Covid –19, sedan dess har allt och alla drabbats av restriktioner, vissa verksamheter har fått stoppas helt. Men trots det så fortgår redan den andra av staten utlysta licensjakten på fridlysta rovdjur i vårt land. I januari på varg, med 2317 jägare anmäldaFortsätt läsa ”Hur påverkar Jakten Pandemim !?”

Revolution Rov tycker till

Revolution Rov anser att rovdjursexperter på länsstyrelserna har ett väldigt stort ansvar i hur de uttrycker sig offentligt om våra rovdjur. Vi har därför mailat Länsstyrelsen i Blekinge och deras avd chef för Natur och klimat då deras handläggare/rovdjursexpert Lasse Le Carlsson genom sitt uttalande i en artikel i fredags spär på vargens oförtjänt dåligaFortsätt läsa ”Revolution Rov tycker till”

Vargen har en mäktig fiende

Vargen har mäktiga fiender. Inom jägare- och lantbrukarorganisationerna ser man vargen som ett skadedjur. Lömsk, glupsk, farlig och avskyvärd. Och som det skadedjur de anser den vara vill deutradera den.Efter år av outtröttliga påtryckningar frånJjägarelobbyn och LRF tas det mer och mer beslut i deras linje.Vi som inte håller med om att vargen är ettFortsätt läsa ”Vargen har en mäktig fiende”

Revolution Rov tittar närmre på Jaktbesluten inför licensjakten på varg 2021

Naturvårdsverket, Sveriges statliga myndighet med ansvar för jakten i Sverige och de som har den yttersta beslutsrätten kring jakt på våra fridlysta rovdjur definierar licensjakt på varg så här:Jakt på varg. Vargen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. Inför licensjakt på varg 2021 delegerades rätten attFortsätt läsa ”Revolution Rov tittar närmre på Jaktbesluten inför licensjakten på varg 2021”

Händelse vid en Svensk örnåtel

Revolution Rov rapporterar omHÄNDELSER VID EN SVENSK ÖRNÅTEL Fotografen, friluftsmänniskan och naturälskaren som Revolution Rov har haft förmånen att prata med har ett gömsle där hen fotograferar örnar. Fåglar har i alla tider fascinerat människan. I Sverige är det tiotusentals människor som ägnar stor del av sin fritid åt fågelskådning i olika former.Och den härFortsätt läsa ”Händelse vid en Svensk örnåtel”

En utrotning pågår

Trots att vargen är en starkt utrotningshotad art i Sverige jagas den nu på en jakt initierad och uppstyrd av våra beslutsfattande myndigheter. Detta är något som knappt lyfts i media eller bland gemene man. Den inhemska jakten på varg är således en stark bidragande orsak till den sjätte massutrotningen. Förstår eller vill våra myndigheterFortsätt läsa ”En utrotning pågår”

Uppmaning till handling

I fredags uppmanade vi er att skriva till Värmlands länsstyrelse och tala om vad ni anser om en eventuell ökning på tilldelningen av antalet vargar där under licensjakten, som Jägareförbundet funderar på att ansöka om då de upptäckt flera vargar. Vi har idag mejlat in våra synpunkter, och även till Naturvårdsverket för kännedom.Men tillsammans ärFortsätt läsa ”Uppmaning till handling”

Obalans i vår rovdjurspolitik

Sverige har bra förutsättningar att hysa stora rovdjur. Vi är ett gles befolkat land med stora naturområden med mycket vilt. Vi har politiker som fastslagit att det ska drivas en rovdjurspolitik där man aktivt arbetar för att rovdjursstammarna ska ha gynnsam bevarande status. MEN ändå ÄR vargen starkt utrotningshotad och just NU pågår licensjakt påFortsätt läsa ”Obalans i vår rovdjurspolitik”

Massutrotningen sker även i Sverige

De första skälvande dagarna på 2021 var det många som såg på David Atterbourghs dokumentär om massutrotningen på tv och sen spred den vidare i sociala medier. Den beskrev att för 60 miljoner år sedan slog en asteroid ut dinosaurierna. Det var det femte massutdöendet i jordens historia. Nu upplever vi det sjätte och denFortsätt läsa ”Massutrotningen sker även i Sverige”