Vilda djur flyr i panik

Skogsavverkning leder till mer än död skog, vilda djur flyr i panik och blir hemlösa! SjundareviretOavsett vad man tycker om kalhyggen så är det även ett faktum att det största hotet mot de rödlistade och hotade arterna är just avverkning enligt dagens intensiva skogsbruksmetoder. I synnerhet som ca 200 000 hektar avverkas varje år.Att artskyddsbestämmelsernaFortsätt läsa ”Vilda djur flyr i panik”

Förbjud jakt med lös hund”

DEBATT Den 21 augusti startade säsongen för hundträning och löshundsjakt. Under löshundsjakt letar hunden ofta själv upp ett jaktbyte, som den driver över stora områden och under lång tid. Tanken är att jaktbytet så smångingom ska komma inom jägares skotthåll. Men redan den 1 augusti får lös hund släppas till exempel på grävling. Av Susanne Edlund,