Vad driver en rovdjursjägare?

Enligt Kristoffer Vennbergs officiella Instagramkonto ”jaktidiot” kan man se att inom kort tid har han med sin jakthund Honey deltagit i jakt på såväl lodjur, varg som björn.Alla tre arterna är fridlysta, lodjuren är listad i art data banken som sårbar, vargen akut hotad och björnen nära hotad. Alltså inga djur som ligger under allmänFortsätt läsa ”Vad driver en rovdjursjägare?”

Fångad Levande

Jakt ska enligt jaktlagen bedrivas så att djuren inte utsätts för ”onödigt lidande”. Lodjur lider när de fångas i fällor – men ändå är fällorna tillåtna under licensjakten. Hur kan det få fortgå i ett land som säger sig måna om djuren? undrar Maria Ljung. Läs hela artikeln i >Tidningen Syre

Håkan Forsberg ger svaren

Håkan Forsberg svarar Maria Haldestens ledare ”Rop på varg blodigt allvar” i Hallands nyheter 11.02.22 När jag under flera år ”jobbade” i vargparken Lobo Park tillsammans med Daniel Weigend i Spanien kom utlåtande från Sverige om antalet vargar som skulle finnas. Forskningsstationen Grimsö hävdade 100–200 medan professor Linda Laike hävdade utifrån sin forskning; 2000 vargarFortsätt läsa ”Håkan Forsberg ger svaren”

Värmland måste få NEJ

Våra svenska vargar är fridlysta och rödlistade som akut hotade av utrotning, så Jägareförbundet i Värmland måste få nej i svar från Länsstyrelsen om att få skjuta fler vargar i Römskogsreviret, skriver Robin Andersson, Revolution Rov. Läs mer i Värmlands Folkblad https://www.vf.se/2022/01/19/debatt-sag-nej-till-jagareforbundets-krav-att-fa-falla-fler-vargar/?fbclid=IwAR23yMvdTZ6VOOGMTVjbvSc0iEtCfQn2LhBSU_qIGL4HkdJ4Yq2iROpw-vs

Licensjakt på varg är inget man ansöker om

När man kräver något, som Jägareförbundet gör nu, så är det i en framtoning att det är något man har en självklar rätt till. Men så är det verkligen inte i det här fallet, skriver Robin Andersson. Vargen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. Naturvårdsverket ansvarig jaktmyndighetFortsätt läsa ”Licensjakt på varg är inget man ansöker om”

Slaughter of wolves in Scandinavia

Local County Boards are cooperating to eradicate whole wolf families from their territory and habitat. Norway (A non EU-country where the hunt for 54 wolves can go on until 31st of May) and Sweden are cooperating with each other in this grotesque extermination, creating a wolf holocaust. On the Swedish side nearly 2 000 huntersFortsätt läsa ”Slaughter of wolves in Scandinavia”

Föreläggande på hundar

Förvaltningsrätten i Umeå har beslutat att Jägarnas riksförbunds ordförande Solveig Larsson och hennes sambos alla jakthundar ska rastas med munkorg. De får inte rastas tillsammans med andra hundar utan ensamma och de ska endast rastas av personer med fysik nog att kunna hålla tillbaka dem. Läs tidigare Artikel skriven om Solveig Larsson av Kim Aronsson.Fortsätt läsa ”Föreläggande på hundar”

Licensjakt av varg strider mot EU-rätten

EU-domstolens dom i mål C 674/17 Tapiola har förändrat rättsläget så att praxis från domen HFD 2016 ref 89 inte längre kan anses vägledande när det gäller licensjakt på varg i Sverige.Med utgångspunkt i bindande praxis från EU-domstolen och EU-kommissionens purfärsk vägledning (oktober 2021) för att tolka habitatdirektivet 92/43/EEG, som har rättskraft, kan det konstaterasFortsätt läsa ”Licensjakt av varg strider mot EU-rätten”

Veckans Jaktcitat

Den nya och nu gällande lydelsen i jaktförordningen och som infördes från 1/7 2021, ger utvidgad rätt för jakträttshavare att släppa jakthundar efter fredade vargar i syfte att jaktträna hundarna. Denna förändring har beslutats av den förra S-MP-regeringen. En förändring som har föreslagits av Naturvårdsverket i ett remissyttrande i samband med den jakttidsberedning som föregickFortsätt läsa ”Veckans Jaktcitat”