Tjuvjakt inget tvivel

Så länge jägarkåren håller varandra bakom ryggen och inte rensar upp i de egna leden kommer tjuvjakten fortsätta. Och så länge de lagliga jägarna inte tydligt tar avstånd och ifrågasätta beteendet kommer hela jägarkåren svärtas ner.
För att det tjuvjagas är det inget tvivel om.


Regeringens Att-göra-lista

Läs mer > Jägare i vargrevir blir ny landsbygdsminister

• Förbättra rovdjursförvaltningen.
• Minska vargstammens koncentration.
• Minska antalet vargar.
• Samförvalta vargstammen med Norge (max 230, 170 i Sverige, 30 i Norge).
• Förenkla regelverket i samband med skyddsjakt på varg.
• Värna fjälljakten för alla jägare bosatta i Sverige.
• Inte ge samebyarna ensamrätt att upplåta jakten på statens marker.
• Återställa Jägareförbundets allmänna uppdrag och göra det flerårigt.
• Sverige, inte EU, ska bestämma över frågan om bly i ammunition.
• Inrätta en ny viltmyndighet.
• Återställ balansen i viltförvaltningsdelegationerna.
• Begränsa rätten för utomstående organisationer att överklaga jaktbeslut på rovdjur.
• Utöka jakten på skarv.
• Arbeta för att upphäva förbudet mot handel med sälprodukter.
Mycket om vapen

På vapenområdet har riksdagen under mandatperioden riktat en mängd tillkännagivanden till regeringen. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har mycket att ta tag i.
• För över hanteringen av vapenlicenser till en viltmyndighet.
• Skärp kraven på Polisen för rimliga licenshandläggningstider.
• Gör det möjligt att byta vapen inom vapengarderoben över disk hos auktoriserade vapenhandlare.
• Se över vapenlagstiftningen.
• Dela vapenlagstiftningen i två delar – en för lagliga vapenägare, en för illegala vapen.
• Avskaffa femårslicenserna som gäller för vissa typer av vapen.
• Stryk begreppet synnerliga skäl i vapenlagen, och se över om det kan ersättas med särskilda skäl.
• Gör EU:s vapenpass användbart i Sverige.
• Besiktning av skjutbanor ska utföras av ny viltmyndighet i stället för av Polisen.
• Utöka vapengarderoben.
• Polisen ska endast bedöma de licenspliktiga vapendelarna, inte vapnets utseende.
• Förenkla regelverket för vapenhandlare.
• Ta bort begränsningen av visst antal transaktioner för att få bedriva vapenhandel.
Fler förslag

Om ovanstående inte är tillräckligt för att fylla ministrars, statssekreterares, sakkunnigas och andra regeringstjänstemäns arbetstid finns det mer att göra på jaktens och viltvårdens område.
Förslagen nedan är hämtade från motioner som under den förra mandatperioden har skrivits av moderater, kristdemokrater, sverigedemokrater och liberaler
• Tillåt bågjakt.
• Öka tiden för lånelicens från 14 till 30 dagar.
• Öka tiden för lånelicens från 14 till 60 dagar.
• Avskaffa EU:s vapendirektiv.
• Slå vakt om jaktstigsskyttet, avskaffa krav på tillstånd som för fast anläggning.
• Utöka viltförvaltningsdelegationernas beslutsrätt.
• Jakt och skytte ska berättiga till friskvårdsbidrag.
• indexreglera priset för jakt på statens marker.
• Inför jakttid på korp.
• Återställ sommarjakt på morkulla.
• Öka kunskaperna om jakt och vilt i grund- och gymnasieskola.
• Skärpta straff för angrepp på jägare.
• Inrätta en särskild enhet inom Polisen för djurrättsrelaterad brottslighet.
• Uppdatera EU:s art- och habitatdirektiv.
• Uppdatera Viltskadecenters tumregler för skyddsjakt på rovdjur.
• Jägare ska kunna sälja viltkött skattefritt upp till 45.000 kronor.
• Rättshjälp ska ges när ett licensärende går till domstol.
• Inför regionala förvaltningsplaner för varg.
• Förläng jakttiden på varg när licensjakt försenas på grund av överklagande.
• Auktoriserade vapenhandlare ska ges rätt att skrota vapen.
• Se över regelverket för vapensamlare.
• Ge möjlighet att förvara vapen hos annan.
• Underlätta för att förvara ammunition till vapen man inte har licens för.
• Utökat skydd för skjutbanor mot nyinflyttade klagande grannar.

Läs mer i > Svensk Jakt.

Läs också > ”Statsministern måste skapa reda i rättsrötan som drabbar jägare”

I ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson (M) kräver nio länsordförande i Svenska Jägareförbundet att regeringen tillsätter en haverikommission och granskar hur jägare som misstänks för brottslighet hanteras av åklagare, polis och domstolar.

Läs > Så hanteras vargen i nya regeringen ⬇️

PREMIUM

Med den nya regeringen blir det tydligare vem som har ansvar för viltförvaltningen. Svensk Jakt erfar att rovdjursfrågorna flyttas från miljöministerns bord, till landsbygdsministerns.

I tidigare regeringar, både till vänster och höger, har rovdjursfrågorna legat på miljödepartementet.

Enligt uppgifter till Svensk Jakt läggs i den nytillträdda regeringen ansvaret för rovdjursfrågorna på landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), som också har övrig viltförvaltning på sitt bord.

Därmed ges möjlighet till samförvaltning på ett annat sätt än tidigare, då två departement inte behöver överlägga för att komma fram till förslag och beslut.


Tydligare ansvar

Att förvaltningen av stora rovdjur, i synnerhet vargen, har varit skild från övrig viltförvaltning har orsakat bekymmer. När rovdjuren sorteras in tillsammans med andra jakt- och viltfrågor blir det tydligare vem som har ansvaret för dessa områden, som ligger så nära varandra.

En sådan ordning har också efterlysts av Svenska Jägareförbundet.

Färre vargar

Den nye landsbygdsministern, värmlänningen Peter Kullgren, är jägare och har vid ett antal tillfällen haft vargkontakt på sina jaktmarker.


Veckans Jaktcitat

I fredags presenterade SD, M, KD och L ett 62 sidor långt samarbetsavtal inför den kommande mandatperioden.

> läs Tidöavtalet överenskommelse för Sverige

Måndagen den 17 oktober valde Sveriges riksdag Ulf Kristersson (M) till statsminister. I december 2019 publicerade Svensk Jakt denna artikel där Ulf Kristersson intervjuas om sitt jaktintresse.

När moderatledaren Ulf Kristersson i höstas jagade älg på sina marker var det för första gången efter att jakten i flera år varit inställd på grund av för få älgar. Han anser att älgförvaltning sköts bäst lokalt i samarbete mellan jägare och mark­ägare, så långt från statliga myndigheter som möjligt.

När Svensk Jakt möter Ulf Kristersson på hans jaktmarker Lida Fagerhult utanför Åkers Styckebruk är han glad och avspänd. Den unga welsh springer spanieln Winstons bus gör sitt till för det goda humöret, men bara att komma ut i skogen, bort från politiken i Stockholm, har säkert positiv effekt.

Och undra på det. Markerna här är fantastiskt fina och faktiskt mer kända än man i förstone skulle kunna tro.

Det var här det både populära och kritiserade tv-programmet Grabb­ar­na på Fagerhult spelades in på 1990-talet, med Leif GW Persson, Jan Guillou och Pär Lorentzon i huvudrollerna. De tre gav tittarna en annan bild av jakten än den gängse. Och reaktionerna blev därefter.

Lokal förankring

Men nu är det alltså en ny grabb på Fagerhult. Här har Ulf Kristersson tillsammans med en kamrat format ett jaktlag som består av till ungefär lika delar jägare från storstan och jägare från trakten. Den lokala förankringen är viktig, anser Ulf Kristersson, som också ville ha med goda vänner och rutinerade jägare med bostadsadress Stockholm.

– Jakten och viltstammarna sköts bäst lokalt, genom samarbete mellan markägare och jägare. Det är klart att inte älgar, hjortar och vildsvin kan tillåtas att bli alltför många. Det måste finnas balans mellan antalet djur och fodertillgången. Skadorna i skog, på jord och i trafiken måste beaktas. Men att Naturvårdsverket eller Skogsstyrelsen skulle kunna avgöra hur de målen ska nås tror jag inte på. Beslutsnivån ska inte vara högre upp än länsstyrelsen, säger Ulf Kristersson.

”Jakten och viltstammarna sköts bäst lokalt, genom samarbete mellan markägare och jägare.”

Läs mer > Svensk JaktVeckans Jaktcitat

I fredags presenterade SD, M, KD och L ett 62 sidor långt samarbetsavtal inför den kommande mandatperioden.

Måndagen den 17 oktober valde Sveriges riksdag Ulf Kristersson (M) till statsminister. I december 2019 publicerade Svensk Jakt denna artikel där Ulf Kristersson intervjuas om sitt jaktintresse.

När moderatledaren Ulf Kristersson i höstas jagade älg på sina marker var det för första gången efter att jakten i flera år varit inställd på grund av för få älgar. Han anser att älgförvaltning sköts bäst lokalt i samarbete mellan jägare och mark­ägare, så långt från statliga myndigheter som möjligt.

När Svensk Jakt möter Ulf Kristersson på hans jaktmarker Lida Fagerhult utanför Åkers Styckebruk är han glad och avspänd. Den unga welsh springer spanieln Winstons bus gör sitt till för det goda humöret, men bara att komma ut i skogen, bort från politiken i Stockholm, har säkert positiv effekt.

Och undra på det. Markerna här är fantastiskt fina och faktiskt mer kända än man i förstone skulle kunna tro.

Det var här det både populära och kritiserade tv-programmet Grabb­ar­na på Fagerhult spelades in på 1990-talet, med Leif GW Persson, Jan Guillou och Pär Lorentzon i huvudrollerna. De tre gav tittarna en annan bild av jakten än den gängse. Och reaktionerna blev därefter.

Lokal förankring

Men nu är det alltså en ny grabb på Fagerhult. Här har Ulf Kristersson tillsammans med en kamrat format ett jaktlag som består av till ungefär lika delar jägare från storstan och jägare från trakten. Den lokala förankringen är viktig, anser Ulf Kristersson, som också ville ha med goda vänner och rutinerade jägare med bostadsadress Stockholm.

– Jakten och viltstammarna sköts bäst lokalt, genom samarbete mellan markägare och jägare. Det är klart att inte älgar, hjortar och vildsvin kan tillåtas att bli alltför många. Det måste finnas balans mellan antalet djur och fodertillgången. Skadorna i skog, på jord och i trafiken måste beaktas. Men att Naturvårdsverket eller Skogsstyrelsen skulle kunna avgöra hur de målen ska nås tror jag inte på. Beslutsnivån ska inte vara högre upp än länsstyrelsen, säger Ulf Kristersson.

”Jakten och viltstammarna sköts bäst lokalt, genom samarbete mellan markägare och jägare.”

Läs mer > Svensk Jakt


Föreningen behöver rovdjursvännernas stöd

Föreningens Rangerteam ska även denna gång övervaka licensjakten på landets vargar. Viktigare än någonsin att dokumentera som ni alla vet.
Vi behöver ert stöd och ber därför om lite bidrag till de kostnader som kommer bli nödvändiga för att vi ska kunna finnas i de revir där jakten kommer bedrivas.
Swish; 123 38 054 21
PayPal; paypal.me/revolutionrov

Tack /Styrelsen


75 +(20 på sk. Skyddsjakt) vargar i 12,5 revir ska dödas under den kommande vinterns licensjakt. Det är länsstyrelserna i fem län i Mellansverige som tagit beslutat den 22 september.
(8 län är väntade komma med beslut).

Värmlands län:

Vinterns jakt för Värmlands läns del omfattar totalt 30 vargar i Ulvåa, Juvberget och Kockohonka som alla delas med Norge, reviret Vismen som delas med Örebro län samt Skacksjö, Flatmossen och Forshaga som endast berör det egna länet.

Dalarnas län:

Totalt 14 vargar i Almhöjdenreviret och Tinäsetreviret. Almhöjdenreviret ligger på gränsen mellan de tre länen Västmanland, Dalarna och Örebro och det har länsstyrelserna tagit gemensamt beslut om. Tinäsetreviret ligger på gränsen mellan Dalarna och Gävleborg och även det har länsstyrelserna tagit gemensamt beslut om.

Gävleborgs län:

Totalt tio vargar i reviren Ödmården och Mörtsjön, dessutom åtta vargar i reviret Tinäset, ett revir som sträcker sig över gränsen mellan Gävleborg och Dalarnas län.

Örebro län:

Totalt 24 vargar i fyra olika revir. Vargreviren Ölen och Grecken ligger i Örebro län, reviret Vismen delas med Värmland och reviret Almhöjden delas med Dalarna och Västmanland.

Västmanlands län:

Tolv vargar i Almhöjdenreviret och Venabäckenreviret. Almhöjdenreviret ligger på gränsen mellan de tre länen Västmanland, Dalarna och Örebro och det har länsstyrelserna tagit gemensamt beslut om. Venabäcken ligger i Västmanlands län och den jakten har Länsstyrelsen Västmanland fattat beslut om.

Hitta alla beslut på föreningens hemsida
https://revolutionrov.org/dokument-o-pdf/
Nyheter
https://revolutionrov.org/2022/09/22/75-av-sveriges-vargar-ska-dodas/


The association’s Ranger team will once again supervise the licensed hunting of the country’s wolves. More important than ever to document as you all know. We need your support and therefore asks for a small contribution to the costs that will be necessary for us to be in the areas where the hunt will be conducted.

Swish; 123 38 054 21 PayPal; paypal.me/revolutionrov

Thank you


Trend med jakttrofe’er ökar

Varje år är det så många djur i Sverige och utomlands som bara dödas för att bli en trofé åt den som sköt, jägaren.
Det handlar inte om viltvård, eller en balans i naturen. Utan bara att ge status och prestige till den som knäppte av, och tog djurets liv.

Samtidigt som jorden står under det sjätte massutdöendet.
Utrotningstakten på djurarter är idag mellan tio och flera hundra gånger högre än genomsnittet under de senaste 10 miljoner åren.

Och ändå tillåts och accepteras troféjakt i vårt land, dessutom ju sällsyntare och mer sårbara djuren är, desto mer attraktiva är de i jägarnas måttstock…


På tal om viktiga politiker

Före valet prioriterades jaktfrågorna högt av de högerpartier som nu arbetar för att bilda regering.
Så när toppjobben i riksdagen nu fördelas kan vi som arbetar för de svenska rovdjuren glädjas åt att ordförandeposten i miljö- och jordbruksutskottet gick till miljöpartisten Emma Nohrén.

Det utskott där frågor om rovdjur och jakt bereds i riksdagen. När regeringens propositioner bereds i riksdagen har utskotten stor makt att påverka innehållet. Utskotten har 17 ledamöter, och vid lika röstetal är det ordföranden som avgör.


Makten över jakten finns i regeringen

”Makten över jakten finns i regeringen och hos riksdagens majoritet” säger Kjell-Arne Ottosson (KD) som skrivit tidigare fått igenom flera motioner för att underlätta för jägare och försvåra för jaktmotstånd.

Vad han glömmer är att han och de andra politikerna är folkvalda och ska föra den politik, folket vill ha. Och undersökningar i Sverige har visat att majoritet av folket är för livskraftiga rovdjursstammar.

En av hans tidigare motioner:
https://data.riksdagen.se/fil/8CBD49FC-CE65-463D-BD1A-635537FC0D8D


En tvivelaktig skyddsjakt

I Jämtlands län har det som vi tidigare skrivit om beviljats skyddsjakt på nio järvar med motiveringen att det kommer bidra till att nå målet med tio procents förlust av renar som tas av rovdjur. Alltså inte specificerat vilka järvar som bidrar till skada, utan rovdjur i stort.

Men det är inte det enda ovanliga med detta beslut. Utan även att alla med jakträtt i områdena involveras och tillåts delta i jakten.

Ur skyddsjaktsbeslutet:
”Person som har jakträtt efter älg i de jaktområden som omfattas av detta beslut har rätt att delta i skyddsjakt efter järv på den mark där denne har jakträtt. Skyddsjakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare utsetts på förhand vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den enskilde jägaren jaktledare”,

I Revolution Rovs ögon är detta snarare en licensjakt än en skyddsjakt. Något som länsstyrelserna inte har rätt utlysa under denna tid på året.


Nord och Syd Samer

Nord och Syd samer
har skilda kultur och språklig bakgrund. Med att Karesuandosamerna kom hit till mellan och södra Norrland blev det en stor kulturkrock där det fortfarande finns konflikter bla om rätten till ren ägande.

För att göra en lång historia kort så tvångsförflyttades Karesuandosamer (Nordsamer) mellan 1919-1937 med en utpräglat extensiv renskötsel (stor flock i lösdrift) söderut i Norrland, till Sydsamiskt område sedan mycket lång tid tillbaka.

Syd samerna bedrev en mer intensiv renskötsel med betydligt mindre flockar där samerna var flocken mycket nära. Man kan kalla dessa Syd samer för små brukare och hade oftast relativt få renar. Den intensiva renskötseln förutsatte nämligen att renskötarna hela tiden följde och övervakade renarna tillsammans med sina familjer. Karesuandosamer beskylldes ofta för att vara så vårdslösa i sin renskötsel att deras renar blandades samman med andras.

Karesuandosamernas extensiva renskötsel bedrevs under mindre noggrann bevakning. Dessa hade relativt många renar.

Karesuandosamernas med sina renars hävd i detta område är inte längre tillbaka i tiden än 1919-1937.

Vad vi har kunnat utläsa fanns det varg här tidigare tillsammans med Syd samerna med sin renskötsel. De kunde tydligen hantera varg i detta område, det var innan Karesuandosamer kom till området.

Således fanns vargen här först och då tillsammans med Syd samerna. I motsatts till om man räknar med Karesuandosamer och deras renar. Sedan har vargen varit utrotad från hela Sverige en period innan den nu är tillbaka i vår fauna igen. Vargen har således en mycket gammal hävd att vara här.

Syd samernas hävd här i Sverige är betydligt äldre än Karesuandosamer hävd i Sverige. Syd samerna kunde leva i harmoni med naturen och övriga rovdjur, bla varg – detta uppskattar vi dem för.

Underlag Wikipedia


%d bloggare gillar detta: