Renskötseln som hindrar invandringen av vargar

Det är 201 samer som livnär sig på renskötsel i Sverige. Det är mångt och mycket renskötseln som hindrar invandringen av vargar från öst som vår vargstam är beroende av mot inavel.


201 personer av drygt 10 miljoner innevånare i Sverige livnär sig på en verksamhet som anser sig ha tolkningsföreträde på hur mark och natur ska brukas på över 50 % av vårt lands totala yta.
Är det rimligt?


Infoblad om våra rovdjur

Flygbladet med information om våra rovdjur, för utskrift

Ett flygblad som med stor fördel kan skrivas ut och delas eller sättas upp där du finner det lämpligt.
Rovdjuren tackar dig.


Vi är grundläggande

Med anledning av den rådande vargpolitiken tänker Revolution Rov att våra beslutsfattande politiker missat att bakom varje enskild siffra på de vargar som de anser ska förvaltas (läs skjutas) finns en levande och kännande individ. Många med flocktillhörighet, alltså familj. Alla med en betydelse för den biologiska mångfalden, de ekosystem och habitat de verkar i.


Skulle det vara lika lätt att ta dessa beslut om de faktiskt tänkte lite mer moraliskt, lite mer vetenskapligt och lite mer ur individ synpunkt?

/Admin


WE ARE ESSENTUAL

#RelistallWolves

Due to the prevailing wolf policy, Revolution Rov thinks that our decision-making politicians miss the fact that behind every single figure on the wolves that they believe should be managed (read shot) there is a living and sentient individual. Many with herd affiliation, ie family. All with a significance for the biological diversity, the ecosystems and habitats in which they operate.

Would it be as easy to make these decisions if they actually thought a little more morally, a little more scientifically and a little more from an individual point of view?


Eftersök avslutat på påskjuten varg

Malexander vargen

En varg som blivit skjuten flyr och försöker sen gömma sig. Den gräver ner sig eller lägger sig i en håla, självläker eller dör. Helt beroende på skadans omfattning, om de kan jaga något eller inte.
Avgörande för vargen är om den är ensam eller tillhör en flock, även om den är ett Alfadjur eller inte.
En ungvarg som har lämnat flocken och är ensam har inte så stora chanser att klara sig, den gömmer sig, antingen dör den eller kan klara sig beroende på skadans omfattning.

De vargar som klarar sig som senare har obducerats vid licens och skyddsjakter har oftast haft en eller fler vargar omkring sig för hjälp med att skaffa mat.

Att detta är både är plågsamt och kan leda till en lång och plågsam död för vargen behöver man inte vara veterinär att förstå.

Hur tänker ni rovdjursvänner om att de avslutar eftersök på vargen?

Å ena sidan kan vargen nu faktiskt klara sig, och å andra sidan om den ändå dör får den ju göra det ifred utan lösspringande och skällande hundar…
Jägarna i det här fallet tyckte inte att det var så viktigt att utföra och avsluta en moralisk och empatisk jakt.

Läs mer om > eftersök

Hur länge gäller skyldigheten att finna och avfånga ett skadeskjutet djur? Tills dess att djuret hittas dött eller avlivats . Vad noga med att märka ut skott- och skjutplats. För att underlätta eftersöket bör du också notera åt vilket håll viltet sprang och så många andra detaljer som möjligt.


Framtidens vargförvaltning

Svenska Regeringen har beslutat om flera uppdrag för att få en grund för framtidens vargförvaltning.

Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är 300 vargar vilket ligger något över det intervall som riksdagen beslutat om, dvs. 170 – 270 vargar. Men referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är en miniminivå som inte får underskridas. Uppdraget ska redovisas i oktober 2024

Regeringen har också beslutat att uppdra till Naturvårdsverket att utreda om, och i så fall hur, skyddsjakt efter varg kan utvecklas för att mer effektivt kunna förhindra skador på bland annat tamdjur orsakade av varg och bättre bidra till rovdjurspolitikens övergripande och långsiktiga mål, samt vid behov uppdatera aktuella riktlinjer om skyddsjakt på varg. Ovanstående två uppdrag ska redovisas i mars 2023.

Regeringen har också beslutat att uppdra till Naturvårdsverket att utreda om, och i så fall hur, skyddsjakt efter varg kan utvecklas för att mer effektivt kunna förhindra skador på bland annat tamdjur orsakade av varg och bättre bidra till rovdjurspolitikens övergripande och långsiktiga mål, samt vid behov uppdatera aktuella riktlinjer om skyddsjakt på varg. Ovanstående två uppdrag ska redovisas i mars 2023.

Regeringens Pressmeddeland 25/5 2022 ⬇️

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/05/regeringen-ger-naturvardsverket-i-uppdrag-att-utveckla-vargforvaltningen/


Trevlig Helg Rovdjursvänner

Trevlig helg till nya som gamla rovdjursvänner!

Lodjurens parningstid är i mars-april. I maj-juni föder honan en till fyra ungar, som hon ensam tar ansvar för. Honan gräver inte någon lya, utan väljer en torr och skyddad plats under en gran, i en bergsskreva eller under ett utstickande klippblock.

Så med tanke på det vill vi även påminna om rådande koppeltvång för hundar.
Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden den 1 mars till den 20 augusti. I praktiken ska hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig.


Veckans Jaktcitat

Under veckan tog riksdagen beslut om att sänka vargstammen från 300 till 170.
Då känns det ändå skönt att vissa politiker är mer pålästa än andra. Tyvärr var de för få. Precis som vargstammen kommer bli…

Partiernas Röstresultat

Dagen för biologisk mångfald

En viktig dag tycker Revolution Rov speciellt nu när rovdjurens tid är under hot mot utrotning, speciellt vargens.

2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Jaktjournalen är ute o cyklar

Det finns cirka 90 jakthundsraser i Sverige. Alla har sin speciella roll i jakten, och deras förmåga att utföra sin uppgift på bästa sätt har formats under många års avelsarbete. Med en rashund vet du vad du kan förvänta dig av hunden under jakten, skriver Svenska Kennelklubben.


Men chefredaktören på Jaktjournalen tycker att det är viktigare att bejaka jaktglädjen än att välja hund efter det vilt man ska jaga…


I det här fallet måste vi hålla ned Svenska Kennelklubben. Att Jaktjournalens chefredaktör inte vet bättre är dock inte förvånande.

/Admin


Tänkvärt – Trevlig Helg

Det har vart en tung vecka för oss som vill ha en frisk, stark stam av frilevande varg i Sveriges natur.
Men vi får inte ge vika utan sluta oss sammans och fortsätta vårt arbete ännu mer målmedvetet och ännu mer tydligt.
Så därför Trevlig helg rovdjursvänner, tillsammans är vi starkare.

Vi får aldrig någonsin ge upp.

Utanför Falköping har en ung varg synts till de senaste veckorna. Genast går ”larmet” internt bland bönder, jägare och fullständigt verklighetsfrånvända människor som har Rödluvan som röd tråd i livet .

Lokalpressen skriver, pratar med diverse folk, haussar upp och pressens fb-sidor översvämmas av kommentarer där det går att läsa att vargen kommer attackera allt från barn på lekplatser och skolgårdar till vuxna, den kommer att besöka trädgårdar och där äta hundar som släppts ut, den kommer att döda boskap, jakthundar och ingen kan vistas i skog och mark eller ens ta en promenad t ex i byn jag bebor – för VARGEN kan komma och anfalla.
Jag kommenterar och agiterar så mycket jag kan med FAKTA. Men det är som att hälla vatten på gäss. Varghatare och jägare är totalt blockerade.

Jag har spårat varg här omkring förut, men tiger som muren om det jag funnit. Det har då handlat om ensamvargar som passerat för att finna en egen partner/flock.
Nu finns en familj vid Mullsjö och en vid Tibro/Skövde.
Hysterin är på topp och myndigheter jagar efter dem för att räkna dem, märka och Gud vet vad.

Dessa fantastiskt intelligenta, vackra, vilda varelser borde vi visa vördnad och skydda till varje pris.
De är 1000 gånger räddare för oss människor än vad någon på två ben någonsin kan bli för dem.
En ensam ung varg är lite förvirrad utan en flock, jaktmöjligheterna är t ex sämre liksom att gruppens gemensamma styrkor under ledarinnan och ledarhanen är borta och det gör den otrygg. En tonåring på drift. Men farlig – nej. Försvarar sig om den jagas etc – ja, men flyr i första hand. Hungern driver den att ta första bästa byte och om det nu råkar bli en hund är det att beklaga, men vargen vet ju inget om TAMHUNDAR. Byte som byte.

Hela vargdebatten, lagbeslut för djurens existens, beslut licensjakt, antal vargar som ska få leva i vårt land, lagar för ”självförsvarsjakt” är så fruktansvärt påverkad och genomsyrad av vansinnigt felaktig, snedvriden info från jägare och varghatare.
Det gör mig fullständigt RASANDE!!
Och våra lodjur, björnar m fl rovdjur behandlas också de utan respekt, rim och reson.

I förrgår stack jag ut i skogen, ensam, för att spana efter ”den människoätande besten”, tyvärr utan att finna något spår.
Inte för EN SEKUND kände jag oro eller rädsla.
Bara frid och lugn. En samklang.
Släpp däremot ut mig i en större stad med människor rusande in och ut ur affärer, trafik, fyllon, narkomaner och vapenförsedda kriminella och jag får PANIK.
Lägg därtill blodtörstiga jägare som skjuter på allt som rör sig i skogen och som hänger sig åt troféjakt när det gäller t ex varg och lo och jag blir helt hysterisk, pga vad de gör och att det inte g å r att diskutera vettigt med dem med klara fakta som grund.

Människan är det vidrigaste och farligaste
rovdjuret på jorden.

Jag ber om ursäkt att det blev så mycket skrivet här och nu, jag är bara så engagerad och känner sådan maktlöshet.
Men ge upp?! Aldrig!!

Skrivet av anonym följare av Revolution Rov


%d bloggare gillar detta: