Frisk & stor skjuten i Tåssåsens Sameby

Det här är den konstaterat tyngsta vargen i Sverige, sen 2010. Foto från SVA, Statens Veterinärmedicinska Astalt. Alltså en välmående och stark varg.

En hane skjuten på skyddsjakt runt Åre, där Tåssåsens sameby har sina renar. Renarna har blivit störda och till viss del attackerade av varg. Så Jämtlands länsstyrelse tog beslutet om skyddsjakt i slutet av januari. På en onsdag och genomförde själva avrättningen dagen efter. Man vet ännu inte om det var just den här vargen som rört sig vid renarna, men han fick betala med sitt liv för att han var på plats.
För det behövs inte konstateras innan man skjuter, eller vilken individ. Bara det finns ett beslut om att, så skjuts det snabbt en varg.

Sveriges rovdjurspolitik är partisk och ständigt vinklad. Den saknat logik och helikopterperspektiv.

Rekordvarg på 57,5 kg obduceras för forskningsändamål

– När den kom som en fryst kropp till SVA vägde den 56 kg men efter avstämning med Länsstyrelsens personal framkom att vikten direkt efter avlivningen fastställts noggrant med tre olika vågar som alla visade 57,5 kg. Skillnaden i vikt berodde på att mycket blod rann ut ur kroppen efter vägningen. Den är mycket stor och kraftig och den tyngsta varg med noterad vikt sedan 1977. Den hade det största måttet på bröstomfång som uppmätts, men den var inte störst i alla olika kroppsmått som noteras. säger Emma Höök, agronom och rovdjursbiolog på SVA.

Vargar som skjuts under skydds- eller licensjakt skickas till SVA för undersökning och provtagning. SVA:s arbete med stora rovdjur utgör en viktig del i att förstå hälsoläget i dessa populationer. De undersöks även för äldre skador, tecken på sjukdomar och för att dokumentera eventuella missbildningar.

Källa; > SVA Statens veterinärmedicinska anstalt

#naturvårdsverket #länsstyrelsen

Vargar spårlöst försvunna

Å ena sidan larmar jägare och inventerare (länsstyrelserna) om den otroligt stora vargstammen vi enligt de ska ha i Sverige, 500 är bla en siffra som bla Gunnar Glöersen, Jägareförbundets rovdjursexpert uttryckt.
Om man fick tro de skulle vargarna nästan gå på varandra i vårt land.

Å andra sidan har vi alla dessa oväntat tomma revir. Dels under licensjakten på varg i januari där enbart 3 av 4 vargar fanns att skjuta, fast länsstyrelserna inventerat och beräknat att de fanns där. Och nu även ett alfa par i Jönköping som inte observerats sen tidig höst -22.

Säger inte detta något till våra beslutsfattare?!
De som säger så ofta att de tror sig själva ”att om vi tillåter licensjakt minskar tjuvjakten”…
Eh, nej. Det ena utesluter inte det andra. Och det är vargarna som får betala priset.


Lodjursjakten i Sverige 2023

Det är nu klart hur många lodjur som får dödas under den kommande licensjakten i mars…
201 stycken. 💔

En poster för att sprida vår Online-aktion ”Stoppa Lodjursjakten” med.
Dela, sprid, skriv ut och sätt upp på offentliga anslagstavlor. Hjälp oss hjälpa lodjuren! 😺

Länk till evenemanget:
https://facebook.com/events/s/stoppa-jakten-pa-lokatter/691704912644391/

Läs mer på sidan Aktioner och på föreningens Facebooksida


Tre Vargar dödade på 1 dag

Tre Vargar dödande på söndagen den 12 februari 2023 i Skandinavien.
🐺🙏🕯🕯🕯💔

🇳🇴
Vargtiken Unni på 26,4 kg, sköts vid Smalberget i Vålers kommun, Innlandet fylke, i samband med licensjakt i Ulvåareviret. Vargjakten i reviret är nu avlyst.
(ARV på plats)
Läs mer 👉https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225615150100022&id=1066565124

🇸🇪
En hanvarg på 42 kg, fälldes vid Rännänden i Gävle kommun, Gävleborgs län, i samband med licensjakt i jaktområdet Ödmården/Mörtsjön.

En vargtik på 34 kg, avlivades i samband med skyddsjakt vid Forsberget, nära Färila i Ljusdals kommun, Gävleborgs län.

Källor:
https://svenskjakt.se/start/nyhet/har-foljer-du-2023-ars-licensjakt-pa-varg/

ARV, Aktivt Rovdyrvern offentlig gruppe

Rovdyr.org: https:/Aktivt Rovdyrvern offentlig gruppe-valer-kommune-i-innlandet/

Jakt & Jägare: https://www.jaktojagare.se/kategorier/nyheter/vargar-skjutna-pa-skydds-och-licensjakt/

Vargen som sköts i Ulvåareviret: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=485672103778860&id=100070082239637

Avlyst vargjakt i Ulvåareviret:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=486198687059535&id=100070082239637

Vargen som avlivades i Färila: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=486138660398871&id=100070082239637

Rovbase.se

Bild; Vargtiken Unni
Foto; Atle K för ARV


🇸🇪 Sverige

Ytterligare en jakt närmar sig !

Licensjakten och troféjakten på våra rödlistade lodjur närmar sig! Det är en ren troféjakt för genom ett undantag i Cites kan jägaren behålla lodjurets klor, päls och huvud. Detta gör att många tusen jägare anmäler sig inför jakten.

Eftersom Lodjuret inte är en långdistanslöpare räddar de sig upp i träd eller låter ungarna rädda sig i träd. Begreppet ”träa” är en av de råaste av jaktsituationerna där jägarna skjuter försvarslösa kattdjur som tror sig ha undkommit sina primära fiender hundarna.


Djur är ju ”bara” djur

Sett på sociala medier.
Händelsen utspelade sig i Värmland under helgen. Den allmänna jakttiden på grävling är från 1 augusti till 15 februari. Under förra jaktåret sköts 45 632 grävlingar i Sverige.

Grytjakt är en gammal typ av jaktform som främst bedrivs på räv, grävling, mårdhund och vildkanin. Grytjakten innebär att man med hjälp utav jakthund eller iller jagar djuret nere i dess gryt. Vanligtvis står en eller flera skyttar utplacerade runt grytets utgångar för att skjuta, eller fånga djuret när det kommer ut. Jakthund som är präglade på räv kallas för rävsprängare medans jakthund som är präglat på grävling kallas för förliggare.

Till grytjakten används vanligtvis hagelvapen, men grytjakten är en av få jakter där även pistol får användas, så kallad grytpistol eller grytrevolver. Dessa kräver dock specialtillstånd. Då det ofta är predatorer som jagas i grytjakten så behöver inte hänsyn tas till ev. köttförstöring, då viltet inte skall ätas.

Vid grävlingsjakt så skiljer sig jaktformen något, då grythundarna är tränade att endast skälla och markera mot grävlingen. I dessa situationer gräver sedan jägaren för att lokalisera och döda grävlingen.

Hade djuren haft samma rättigheter som oss människor hade detta garanterat klassats som hemfridsbrott;
Den som olovligen tränger in eller stannar kvar i någon annans bostad eller annat liknande boende döms för hemfridsbrott till böter eller fängelse i högst ett år. För hemfridsbrott döms även den som olovligen tränger in eller stannar kvar i en trädgård eller på en gårdsplan som tillhör bostaden eller boendet.
Hemfridsbrott med dödligt våld hade dessutom gett ännu mer på straffskalan.

Men djur är ju bara djur, eller?


Jaktaktivisternas höftade antal vargar

Video länk: https://youtu.be/Q-8ejfqCJQQ

Jakten I Juvberget/Ulvåa är avlyst.
Kvoten bara var något som ”höftats” till för jaktaktivisters skull för att få folk att verkligen tro på deras resonemang.
I och med att vi nått utanför Sveriges gränser har vi, med gott samarbete med ARV Norge minskat acceptansen runt om i världen som fått upp ögonen på hur vedervärdigt Sverige kan utrota och döda ett djur som är klassat som stark utrotningshotat på Rödlistan emot EUs art-och habitat direktiv.
Ändå är EU och Riksdagen tysta !

Människans påverkan kan förklara nittiosex procent av alla utdöda däggdjursarter under de senaste drygt hundratusen åren, enligt en publicerad forskningsstudie i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.

Under de senaste 126 000 åren har takten med vilken däggdjur dör ut ökat med 1600 gånger om man jämför med naturliga nivåer av utdöenden. Enligt den nya forskningsstudien beror denna ökning nästan uteslutande på människans påverkan.

Nuvarande klimatförändringar, i kombination med bland annat tjuvjakt och andra människorelaterade aktiviteter, ett stort hot mot många arter, säger Daniele Silvestro.

Forskningen har presenteras i en studie publicerad i en upplaga av Science Advances. Studien har letts av Tobias Andermann vid Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier och Göteborgs universitet tillsammans med ett forskarlag från Sverige, Schweiz och Storbritannien.

Länkar om lag och Artskyddsbrott.

https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/artskyddsbrott/

https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-samarbete-och-konventioner/konventioner/bernkonventionen—skydd-av-vaxter-djur-och-miljo.html


Jaktdiktaturen vädrar blod

De som kritiserar den brutala vargjakten skräms till tystnad. Jägare kallar in polis för att få fredliga observatörer avvisade. Det är som om Sverige för ett gränslöst krig mot djuren.

Läs hela artikeln i nedanstående länk.

https://tidningensyre.se/2023/16-januari-2023/jaktdiktaturen-vadrar-blod/


Revolution Rov når ut

Stöd oss i vårt arbete mot Tjuvjakt och utrotningen av Sveriges Rovdjur som får fortgå med Regeringens och EUs goda minne.

#boycottsweden #shameSweden

https://www.paypal.me/revolutionrov


En Varg familj är utplånad

Under en veckas tid jagades och utplånades vargflocken i Kockohonta. Alltså en familj, det är nämligen det en flock är. En mamma och pappa (alfadjuren) och deras barn. Fjolårets valpar och några syskon från året innan (ca 1,5 år knappt könsmogna) som ännu inte flyttat hemifrån/vandrat i väg för att själva hitta en partner och en plats/revir att bosätta sig på.

Så under 8 dagar har hundar och jägare jagat och skjutit de en efter en. Den som utsatts för detta under längst tid var en valp som bara fick bli 7 månader.
Om den hade fått leva enligt naturens gång och evolutionens resultat skulle den vid den här tiden i livet leka och busa med sina föräldrar och syskon.
En valp som är 7 månader ylar och gnäller förtvivlat om någon i flocken försvinner för att de ska kunna finna varandra igen. Undrar hur känslorna stormade och paniken växte i den lille under de sista dagarna i sitt alldeles för korta liv?

Valpen är den tredje i collaget.
och den som representanterna från Revolution Rov och ARV som var ute i fält under jakten nekades se. Anledningen är gissningsvis skadorna över hela ryggen på vargvalpen. Som jägarna nog ville dölja. Dessa är förmodligen inte skottskador, utan visar på något annat våld vargen utsatts för antingen innan eller efter den dog. Bett och slit från jakthundar?

Skadorna på pälsen kan vi i dagsläget bara glädjas åt förhoppningsvis inte blir fin på skyttens golv, eller på skyttens fru!
Hur länge den led innan den dog får statens Veterinärmedicinska anstalt svara på. Vi kommer begära ut alla obduktions protokolll efter vargjakten.

Låt oss återvända till vargflockars uppbyggnad och beteende. Hur lång tid kan det rimligen ta för två̊ vargar, en hona och hane, att först lämna sina födelseflockar, vandra så att de möts, äktenskapstycke ska uppstå, vidare ska de sen hitta en lämplig plats för ett eget revir, etablera sig där, få valpar, bilda en egen flock? Vi pratar år, många vargar gör det aldrig ens under hela sin livstid.

Men på bara 8 dagar har jägarna lagligt med statens goda medgivande utplånat reviret/familjen i Kockohonta.
Hur kan det kategoriseras som etisk och moralisk jakt, vilket jägarkåren i Sverige säger att de står och verkar för?
Hur kan det ses som ett rimligt verktyg att ”reglera” den svenska vargstammen?
Hur kan det vara möjligt att så få reagerar på denna art-rasism i synen på vilda djur i Sverige?
Hur kan det få fortsätta….?!?

De 6 vargarna som dödats (fällts)
i Kockohonkareviret. #vargjakten23

Bild 3. Valp Tik – 28 kg – 7 januari (M529197)

Bild 5. Tik – 37 kg – 6 januari (M529164)

Bild 1. Alfa Tik – 42 kg – 5 januari (M529151)

Bild 4. Hane – 33 kg – 4 januari (M529150)

Bild 6. Hane – 38 kg – 3 januari (M529134)

Bild 2. Alfa Hane – 48 kg – 2 januari (M529126)

Källa; Värmlands länsstyrelse fotografier. Besiktningsman; Margareta Åkerman

Valp Tik – 28 kg – 7 januari (M529197)

Klicka upp bilderna och studera deras skador ! Rygg, huvud, päls, skott mm. Vad säger de er ?!


%d bloggare gillar detta: