Frikänd inte lika som oskyldig

Karl Hedin må vara frikänd i denna brottsutredning.
Men ingen kan säga att han inte är en varghatare, med nollvision varg i sitt sikte.


Värvarjakt till duktiga medlemmar

Varje år arbetar kursledare i Jägarskolan med att lotsa nya jägare genom jägarexamen och introducera dem till jakten. Som del i detta blir många medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
För att belysa och belöna detta arbete pågår varje år en uttagning bland de som värvar medlemmar till Jägareförbundet. Vinsten är en klövviltsjakt på Öster Malma som nyligen gått av stapeln.

Revolution Rovs kommentar till det hela får nog bli det gamla talesättet:
Är man ”tillräckligt många” om en dumhet så anses det normalt….
Men det behöver ju absolut inte vara rätt för det!


Utredning om ny myndighet

Nu ska det utredas om Sverige ska få en ny jakt- och viltvårdsmyndighet, som tar över jakt- och viltfrågor från Naturvårdsverket. Det har den nya regeringen beslutat….


Och det behöver vi hålla ögonen på, och tydligt påvisa vad en jakt och VILTVÅRDsmyndughet borde ha för fokus!


Veckans Jaktcitat

En forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet har gått ut och varnat för den svenska miljöpolitiken. Varningen publicerades i en av världens tyngsta vetenskapliga tidskrifter, > Science.


Gemensamt samarbete mot vargjakten 2023

För 12 år sedan fanns vi på Plats första gången, därefter varenda år har våra medarbetare funnits med med dokumentationer.
Susi, Kynna och Grimma mfl. som aldrig glöms.
Den 2 januari börjar den värsta vargjakten någonsin med att 75 vargar ska dödas I #Sverige + 20 på skyddsjakt på de vargar som befinner sig utanför jaktområden.
Vi samarbetar denna gång med Norska ARV och vi som den enda lilla förening behöver ert stöd.
Vill ni hjälpa utan att kunna vara med oss, hjälp oss då med ett bidrag.

Se föreningens hemsida i bio https://revolutionrov.org/

12 years ago we were at Plats for the first time, since then every single year our employees have been there with documentation. Susi, Kynna and Grimma and others. which is never forgotten. On January 2, the worst wolf hunt ever begins with 75 wolves to be killed in #Sweden + 20 on a protective hunt for the wolves that are outside hunting areas. We are collaborating this time with Norwegian ARV and we, as the only small association, need your support. If you want to help without being able to be with us, then help us with a contribution.

Check our webbpage in bio
https://revolutionrov.org/

#Sweden #vargjakten23 #wolfhunt #bantrophyhunting #Extinction
@animalrebellion.stockholm @extinctionrebellionsv @animalrights.nl #svpol #varg #ulv  #relistwolveswirldwide
@leonardodicaprio
@animalsavesweden

> Instagram

> Facebook

> Twitter

> Sign the Petition by Jaktkritikerna


Veckans Jaktcitat

Just nu förbereds det för den största vargjakten i Sverige i modern tid. 75 vargar får skjutas och för första gången kan svenska och norska jägare jaga samtidigt i flera gränsrevir.
Men jakten har väckt skarp kritik, inte minst från Naturskyddsföreningen.


Samarbetet har börjat

Samarbetet har börjat !
Vi behöver ert stöd. Tack ! Trevlig Helg

– Vargarna vandrar ju från Sverige till Norge, så vi tycker att det är jättebra att vi kan jaga samtidigt i båda länderna, säger Ada Bredalen från Norges jakt och fiskeförbund, för dagen på plats i jaktstugan i Värmländska Medskogen för att prata jakt med sina svenska kollegor.
Hon får medhåll från jägarna på den svenska sidan gränsen.

#vargjakten23 #Sverige


Läs hela artikeln ⬇️
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/storsta-vargjakten-i-modern-tid-jakt-pa-bada-sidor-gransen-mot-norge


Om genetiskt viktiga vargar

Hur länge anses så kallat genetiskt viktiga vargar vara viktiga? Myndigheter och forskare duckar för frågan och hänvisar till varandra när Svensk Jakt försöker reda ut.

Svensk Jakt skriver idag ett inlägg om detta ämne. Intervjuade är bla. Olof Liberg och Mikael Åkesson SLU. Delar ur artikeln ⬇️

Vargforskaren Olof Liberg.
– Ju fler avkommor det blir efter den invandrade vargen och när de
avkommorna i sin tur fortplantar sig så minskar det genetiska värdet för F1:an, säger Olof Liberg.

Han tillägger dock att han inte är rätt person att svara på frågan:

– Viltskadecenters genetiker har bättre koll på detta.

Mikael Åkesson, forskare vid Institutionen för ekologi:
– Hur viktiga F1:or är en fråga som du bör rikta till Naturvårdsverket och länsstyrelsen. Immigranters och deras avkommors höga skyddsvärde grundar sig på att dessa bidrar till minskad inavel och minskad förlust av genetisk variation i den skandinaviska vargpopulationen.

Mikael Åkesson fortsätter:
– Som situationen är i populationen i dag, med mindre än sex grundare och en kraftigt övervägande släktskapsmässig representation till de tre första grundarna bland de kullarna, är min bedömning att reproducerande immigranter och deras avkommor bidrar till minskad inavel under hela sin livstid.
– Hur detta bidrag för en enskild individ (immigrant eller F1:a) förändras i samband med att med fler ungar produceras och ungarna i sin tur reproducerar sig vet vi mindre om. Men, som sagt, deras relativa bidrag kommer med största sannolikhet vara minskad inavel genom hela livet, anser Mikael Åkesson.
I ett mejl från dig som Svensk Jakt tagit del av skriver du: ”Enligt den beräkningsmodell som vi använt de senaste åren bör dessa F1or (i Tönsen och Björnås) fortfarande betraktas som genetiskt viktiga individer. Deras genetiska värde motsvarar över hundra gånger värdet för rent skandinaviska individer.”

Vem är det som är ursprungskällan ”vi” till ditt påstående ”deras genetiska värde motsvarar över hundra gånger värdet för rent skandinaviska individer”?
– Modellen har tagits fram av Naturvårdsverket men de data som matas in i modellen kommer från Viltskadecenter.

Läs hela artikeln I Svensk Jakt


Naturvåtdsverkets Värderingsmodell

Enligt en ny modell kan en ny östlig varg ha värdet motsvarande ytterligare 500 eller 300 vargar beroende om dess avkommor har reproducerat sig eller inte. Avkommor efter invandrade vargar kan till exempel ha värdet av ytterligare 75, 50 eller 25 vargar beroende på hur många fler avkommor som finns efter den invandrade vargen. Ett högre värde innebär större betydelse.

Värderingen utgår från modellen som beskrivs i PM ”En värdering av genetiskt viktiga vargar i Skandinavien, > Naturvårdsverket 2016”.


Revolution Rov övervakar vargjakten

Revolution Rov med våra Rangers kommer att samarbeta med Norge ARV under licensjakten på varg. Vi kommer att fokusera på den viktiga dokumentationen med bilder och filmer samt skriftlig redovisning dagligen. Materialet kommer att användas till myndigheter och EU mm. Föreningen uppdaterar på hemsidan när tid finns.

Stötta oss jättegärna, vi tackar alla och alla gåvor stora som små på förhand

#vargjakten23 #Sverige

Tack, Thank you

Revolution Rov will cooperate with Norway ARV during the license hunt for wolves. We will focus on the important documentation with pictures and videos as well as written reporting on a daily basis. The material will be used for authorities and the EU etc. The association will update the website when time is available.

Please support us, we thank everyone and all gifts big and small in advance

#vargjakten23 #Sweden


Se mer information om hur jakten kommer att bli. Besluten finns i menyn Dokument ⬇️

75 vargar i 12,5 revir ska dödas under den kommande vinterns licensjakt. Det är länsstyrelserna i fem län i Mellansverige som tagit beslutat den 22 september.
(8 län är väntade komma med beslut).

Värmlands län:

Vinterns jakt för Värmlands läns del omfattar totalt 30 vargar i Ulvåa, Juvberget och Kockohonka som alla delas med Norge, reviret Vismen som delas med Örebro län samt Skacksjö, Flatmossen och Forshaga som endast berör det egna länet.

Dalarnas län:

Totalt 14 vargar i Almhöjdenreviret och Tinäsetreviret. Almhöjdenreviret ligger på gränsen mellan de tre länen Västmanland, Dalarna och Örebro och det har länsstyrelserna tagit gemensamt beslut om. Tinäsetreviret ligger på gränsen mellan Dalarna och Gävleborg och även det har länsstyrelserna tagit gemensamt beslut om.

Gävleborgs län:

Totalt tio vargar i reviren Ödmården och Mörtsjön, dessutom åtta vargar i reviret Tinäset, ett revir som sträcker sig över gränsen mellan Gävleborg och Dalarnas län.

Örebro län:

Totalt 24 vargar i fyra olika revir. Vargreviren Ölen och Grecken ligger i Örebro län, reviret Vismen delas med Värmland och reviret Almhöjden delas med Dalarna och Västmanland.

Västmanlands län:

Tolv vargar i Almhöjdenreviret och Venabäckenreviret. Almhöjdenreviret ligger på gränsen mellan de tre länen Västmanland, Dalarna och Örebro och det har länsstyrelserna tagit gemensamt beslut om. Venabäcken ligger i Västmanlands län och den jakten har Länsstyrelsen Västmanland fattat beslut om.

Hitta alla beslut på föreningens hemsida
https://revolutionrov.org/dokument-o-pdf/
Nyheter
https://revolutionrov.org/2022/09/22/75-av-sveriges-vargar-ska-dodas/


Tjuvjakt inget tvivel

Så länge jägarkåren håller varandra bakom ryggen och inte rensar upp i de egna leden kommer tjuvjakten fortsätta. Och så länge de lagliga jägarna inte tydligt tar avstånd och ifrågasätta beteendet kommer hela jägarkåren svärtas ner.
För att det tjuvjagas är det inget tvivel om.


%d bloggare gillar detta: