Mors Dag i det Vilda

Just nu är det barnkammartid i skog och natur. Våra rovdjur föder sina ungar till en oviss framtid. Stor del av ungarna kommer inte få fylla ett år, en del dör av naturliga orsaker och en del skjuts till döds i brist på människors tolerans. Men rovdjursmammorna gör allt vad de kan för att födaFortsätt läsa ”Mors Dag i det Vilda”

Flera arter hotas av utrotning

Tillståndet för den biologiska mångfalden är mycket allvarlig och utvecklingen går åt fel håll.Fler arter än någonsin i mänsklighetens historia hotas av utrotning.Den biologiska mångfalden är viktig av flera olika anledningar. Ju fler arter, livsmiljöer och olika individer inom arter som finns desto stabilare är naturen. När ska våra politiker få upp ögonen för dettaFortsätt läsa ”Flera arter hotas av utrotning”

Hetsig Rävstrid

På Essingen i Stockholm lever några rävar som pågrund av att de matats blivit oskygga. Då ses de genast som ett problem för människor. Som i så många andra rovdjursdebatter hotar motståndarna med att ”får vi inte som vi vill så gör vi det själva”… Märklig inställning till lagar, regler och demokrati.