Jaktbeslut tas på uppskattade antal Rovdjur

Inventeringsresultaten används för uppföljning av nationella och regionala mål för rovdjursstammarnas status och utveckling. Resultaten utgör även grund för beslut om jakt, förebyggande åtgärder och ersättning till samebyarna för förekomst av rovdjur.

Om det blivit svårare att räkna rovdjuren och man faktiskt inte riktigt vet hur många de är borde det antal de faktiskt kunnat räkna ligga till grund för eventuella jaktbeslut. Så att det inte beslutas om jakt utgår på sannolikhet eller uppskattade antal djur.


%d bloggare gillar detta: