Trevlig helg

Revolution Rov förespråkar biologisk mångfald!

Biologisk mångfald innebär att naturen är rik på variation – att vi har flera olika ekosystem och naturtyper som utgör livsmiljöer; många olika arter i livsmiljöerna och ekosystemen; och dessutom genetisk variation inom varje art.


%d bloggare gillar detta: