K Hedin vill så mycket galet

En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad.

Men Karl Hedin han gör rättssak av att avregistrera nyckelbiotoper på 27 av sina skogsfastigheter…


%d bloggare gillar detta: