Fårbönder söker pengar av staten

Att vara fårbonde är att vara företagare, att driva en affärsverksamhet som vill nå lönsamhet.
Risker är därför ett naturligt inslag i ALL affärsverksamhet och de måste ­hanteras av den enskilda organisationen/företagaren.
En risk definieras som osäkerhet inför att en händelse inträffar som kan komma att påverka bolagets förmåga att nå fastställda mål.

Varför skulle fårbönder få/ha ett statligt skydd som andra företagare i Sverige inte har?! Är de mer samhällsviktiga?


%d bloggare gillar detta: