Trofé & nöjesjakt

Måndagen den 3/4 var 188 av 201 stycken lokatter under årets licensjakt skjutna i Sverige. Jakten pågår fram till 15/4.

Skinn från fällt lodjur tillfaller jakträttshavaren. SVA (statens veterinärmedicinska anstalt) genomför åldersbestämning av lodjuret genom analys av en hörntand, varefter jakträttshavaren, alternativt den som jakträttshavaren har överlåtit kraniet till, kan få tillbaka detta mot en avgift.

Jordbruksverket kan också efter ansökan meddela undantag från förbudet om kommersiella aktiviteter som annonsering, köp, byte, försäljning eller förevisning av lodjur, lodjursskinn eller andra delar av lodjur.

Jägarförbundets kommunikationschef Magnus Rydholm säger till SvD mars -23:

– Många jägare ställer upp under licensjakt på lo för att de inser att det behövs när vi har en lodjursstam och då måste den förvaltas tillsammans med sina bytesdjur.
En del jägare tycker det är jätteroligt, för det är ett väldigt vackert djur och en annorlunda jaktform.

Så, vi kan konstatera att lodjursjakten är en nöjes- och troféjakt.
Troféjakt innebär det kontroversiella dödandet av ett djur för tävling eller nöjes skull, i syfte att förvärva kroppsdelar – såsom huvuden, betar, horn, eller skinn – som en statussymbol eller för visning.

%d bloggare gillar detta: