Värnare kräver EU handling !

”Sveriges vargpopulation har inte uppnått den gynnsamma bevarandestatus som skulle kunna motivera populationsförvaltning, i enlighet med Europeiska kommissionens riktlinjer för populationsnivå enligt förvaltningsplaner för stora rovdjur. För att uppnå detta behöver landet en betydligt större vargpopulation samt ett regelbundet genetiskt inflöde från andra populationer”, står det bland annat i brevet till EU-kommissionen.

Läs hela inlägget här:
https://www.jaktjournalen.se/varnare-fran-29-lander-kraver-att-eu-stoppar-varg-och-lodjursjakt/


%d bloggare gillar detta: