World Wildlife Day 2023

World Wildlife Day är ett tillfälle att lyfta fram vikten av vilda djur och deras livsmiljöer.

WORLD WILDLIFE DAY 2023:

FN:s generalförsamling har utsett den 3 mars till World Wildlife Day. Detta globala evenemang markeras årligen för att fira och främja medvetenheten om planetens vilda fauna och flora. Datumet markerar också antagandet av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES) 1973. CITES syftar till att förhindra att internationell handel hotar arters överlevnad.

Resolutionen fattades första gången vid det 16:e mötet i CITES-partskonferensen i Bangkok 2013 och sponsrades av kungariket Thailand. Här är allt du behöver veta om denna dag:

”Det här kommande året firar FN ett speciellt partnerskap: 50-årsdagen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES).”

World Wildlife Day: Historia

1973 antogs konventionen om internationell handel med hotade arter av vilda djur och växter (CITES). Dess syfte var att säkerställa att internationell handel inte hotar överlevnaden för vilda djur- och växtarter.

Den 16 mars 2013 hölls det 16:e mötet för konferensen för parterna till CITES (CoP16) i Bangkok. Det var under detta möte som kungariket Thailand sponsrade en resolution. Denna resolution utnämner den 3 mars till World Wildlife Day.

Den 20 december 2013 utropade FN:s generalförsamlings sextioåttonde session officiellt den 3 mars som World Wildlife Day. Det skulle markeras för att fira och öka medvetenheten om planetens vilda fauna och flora. Detta datum sammanfaller med den dag då CITES antogs 1973.

CITES-sekretariatet, tillsammans med andra relevanta FN-organisationer, ansvarar för att underlätta genomförandet av World Wildlife Day.

CITES, med 183 medlemsländer, är fortfarande ett av världens mest kraftfulla verktyg för bevarande av biologisk mångfald genom att reglera handeln med vild fauna och flora.

Världsdagen för vilda djur: betydelse

World Wildlife Day markeras för att fira och öka medvetenheten om världens mångfaldiga vilda fauna och flora. Denna dag är ett tillfälle att lyfta fram vikten av vilda djur och deras livsmiljöer. Det är också en dag av global betydelse för att främja behovet av deras skydd och bevarande. Varje år väljer FN noggrant ut ett tema för att uppmärksamma specifika utmaningar som vilda populationer och ekosystem står inför.

Dagen har betydelse eftersom den sammanfaller med antagandet av CITES, ett internationellt avtal som syftar till att förhindra att handeln med hotade arter hotar deras överlevnad. World Wildlife Day är en påminnelse om att bevarandet av biologisk mångfald är avgörande för överlevnaden för alla arter, inklusive människor.


%d bloggare gillar detta: