Frisk & stor skjuten i Tåssåsens Sameby

Det här är den konstaterat tyngsta vargen i Sverige, sen 2010. Foto från SVA, Statens Veterinärmedicinska Astalt. Alltså en välmående och stark varg.

En hane skjuten på skyddsjakt runt Åre, där Tåssåsens sameby har sina renar. Renarna har blivit störda och till viss del attackerade av varg. Så Jämtlands länsstyrelse tog beslutet om skyddsjakt i slutet av januari. På en onsdag och genomförde själva avrättningen dagen efter. Man vet ännu inte om det var just den här vargen som rört sig vid renarna, men han fick betala med sitt liv för att han var på plats.
För det behövs inte konstateras innan man skjuter, eller vilken individ. Bara det finns ett beslut om att, så skjuts det snabbt en varg.

Sveriges rovdjurspolitik är partisk och ständigt vinklad. Den saknat logik och helikopterperspektiv.

Rekordvarg på 57,5 kg obduceras för forskningsändamål

– När den kom som en fryst kropp till SVA vägde den 56 kg men efter avstämning med Länsstyrelsens personal framkom att vikten direkt efter avlivningen fastställts noggrant med tre olika vågar som alla visade 57,5 kg. Skillnaden i vikt berodde på att mycket blod rann ut ur kroppen efter vägningen. Den är mycket stor och kraftig och den tyngsta varg med noterad vikt sedan 1977. Den hade det största måttet på bröstomfång som uppmätts, men den var inte störst i alla olika kroppsmått som noteras. säger Emma Höök, agronom och rovdjursbiolog på SVA.

Vargar som skjuts under skydds- eller licensjakt skickas till SVA för undersökning och provtagning. SVA:s arbete med stora rovdjur utgör en viktig del i att förstå hälsoläget i dessa populationer. De undersöks även för äldre skador, tecken på sjukdomar och för att dokumentera eventuella missbildningar.

Källa; > SVA Statens veterinärmedicinska anstalt

#naturvårdsverket #länsstyrelsen

%d bloggare gillar detta: