Jaktaktivisternas höftade antal vargar

Video länk: https://youtu.be/Q-8ejfqCJQQ

Jakten I Juvberget/Ulvåa är avlyst.
Kvoten bara var något som ”höftats” till för jaktaktivisters skull för att få folk att verkligen tro på deras resonemang.
I och med att vi nått utanför Sveriges gränser har vi, med gott samarbete med ARV Norge minskat acceptansen runt om i världen som fått upp ögonen på hur vedervärdigt Sverige kan utrota och döda ett djur som är klassat som stark utrotningshotat på Rödlistan emot EUs art-och habitat direktiv.
Ändå är EU och Riksdagen tysta !

Människans påverkan kan förklara nittiosex procent av alla utdöda däggdjursarter under de senaste drygt hundratusen åren, enligt en publicerad forskningsstudie i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.

Under de senaste 126 000 åren har takten med vilken däggdjur dör ut ökat med 1600 gånger om man jämför med naturliga nivåer av utdöenden. Enligt den nya forskningsstudien beror denna ökning nästan uteslutande på människans påverkan.

Nuvarande klimatförändringar, i kombination med bland annat tjuvjakt och andra människorelaterade aktiviteter, ett stort hot mot många arter, säger Daniele Silvestro.

Forskningen har presenteras i en studie publicerad i en upplaga av Science Advances. Studien har letts av Tobias Andermann vid Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier och Göteborgs universitet tillsammans med ett forskarlag från Sverige, Schweiz och Storbritannien.

Länkar om lag och Artskyddsbrott.

https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/artskyddsbrott/

https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-samarbete-och-konventioner/konventioner/bernkonventionen—skydd-av-vaxter-djur-och-miljo.html


%d bloggare gillar detta: