Jakten fortlöper på Sveriges Rödlistade vargar

Jakten fortlöper, antal vargar som får skjutas blir färre. Och den svenska vargstammen sjunker i stort till antal, individer, flock/familjemedlemmar.

Några av Revolution Rovs Ranger har åkt hem av privata skäl och några har tagit ett par dagars vila. Det är tungt att vara i fält hårt väder, liten sömn och dålig regelbundenhet av mat, samt det tunga rent känslomässigt. Som ranger prioriterar man om allt det vanliga.

I skrivande stund har Norge inga klara besked om jakt i gränsreviren. Men vi kommer ha folk på plats from i morgon, hur det än blir. ARV hjälpte oss när det var jakt på vår sida. Nu är det vår tid att hjälpa de.

Note; Vargen är fridlyst ! I lagen står det följande. -”För djurarter innebär fridlysningen att man inte får döda, skada eller fånga de fridlysta djuren”- Vargjakten är olaglig !


%d bloggare gillar detta: