Acceptansen bygger på enkelriktad info och romantisering

Jägarna pratar gärna om den svenska acceptansen för jakt i landet. Den ”acceptansen” bygger på en en väldigt enkelriktad information och ett stort mått av romantisering och tro på det sunda förnuftet…
Som i många fall fattas i den faktiska jakten, OM fler visste hur det i många fall verkligen ser ut skulle nog acceptansen se annorlunda ut.


Så för de vilda djurens skull ta ett aktivt beslut att visa upp hur det går till i våra skogar. Sprid hur svensk jakt bedrivs.


%d bloggare gillar detta: