EU lag och skyddsjakt på rovdjur

Om nu beslutsfattarna inte bryr sig om rovdjurens vara eller inte vara för deras egen skull, borde politikerna åtminstone lyfta blicken lite från det enskilda fallet till hur det faktiskt påverkar andra saker om vi skjuter bort rovdjuren.
Rovdjuren finns inte bara i skogen för sin egen skull, de ingår i ekosystem och bidrar till biologisk mångfald.

Den biologiska mångfalden är en grund som hela naturen vilar på eftersom arter står i nära koppling till varandra. Det är också tack vare den biologiska mångfalden som en lång rad livsviktiga funktioner skapas i naturen.
I en varierad natur finns ofta till exempel växter, växtätare som betar, rovdjur som äter andra djur och arter som bryter ned organiskt avfall.

Naturen, och vi människor, är beroende av ekosystem i balans.


%d bloggare gillar detta: