Beslut om blyhagelförbud

Bly är en metall som är giftig för människor och andra organismer redan vid mycket låga doser.
Bly kan skada nervsystemet hos människor och djur.

EU’s beslut om blyhagelförbud har till syfte att skydda flyttande fåglar från blyförgiftning och även djur som lever av fågel som kan ha kontaminerats av blyhagel.

Ett bra och logiskt beslut konstaterar Revolution Rov.


%d bloggare gillar detta: