Ny lagstiftning

Ny lagstiftning underlättar användningen av viltkameror. Och jägarnas kameror blir nu ”hjälpmedel” för att få till bättre inventeringar av stora rovdjur. Inte minst i områden där spårsnö saknas.

Frågan är hur olika individer säkerställs om/när de bara går förbi kameror som sitter uppe länge?

Regler som gäller för användandet av viltkamera:
Ny lagstiftning har medfört att även jägarnas viltkameror numera får användas. Men kamerorna får inte användas hur som helst. Du ska undvika platser som människor regelmässigt besöker och eventuella bilder på människor ska omedelbart raderas.
Kameraplatsen ska också vara utmärkt så att de som närmar sig kameran vet att de kan bli fotograferade, vidare ska det finnas en informationsskylt som förklarar syftet med, lagstödet för kameran och vem som ansvara för den.


%d bloggare gillar detta: