VISSTE DU ATT !?

Vi tackar er för denna video och arbetet inför #vargjakten23

18 forskare skriver i tidskriften Science om riksdagens förslag om att döda varannan varg i Sverige. Forskarna anser att det är orimligt med jakt på en så liten, inavlad population och att vetenskapliga råd för att förbättra situationen har ignorerats.

Vargen är i en svår genetisk situation.

– Vargbeståndet är, och har länge varit, i en mycket svår genetisk situation. Stammen är genetiskt isolerad och starkt inavlad. Den nuvarande stammen är grundad av endast tre individer på 1980-talet och har varit genetiskt isolerad i decennier.
En av forskarna som skriver i Science är Linda Laikre, professor i populationsgenetik vid Stockholms universitet. Hon säger till Stockholms universitet att alla forskare som skrivit under brevet är djupt oroade och att forskningen är tydlig.

För att situationen ska förbättras för vargarna måste populationen öka i storlek, till minst 2 000 individer, och det måste invandra fler vargar från Finland.

Flera av Linda Laikres medförfattare i Science har erfarenheter av vargförvaltning i andra länder.

– Professor Carles Vilà berättar att i Spanien har vargen nu fullt skydd över hela landet och populationen uppskattas till 300 flockar och över
2 000 djur. Han är djupt förvånad över att Sverige går i direkt motsatt riktning. En annan medförfattare, Dr. Cristiano Vernesi, berättar att Italien har ungefär 3 000 vargar och myndigheterna har inte föreslagit att antalet ska reduceras. Frankrike, Polen, Tyskland, Rumänien, med flera länder har också större vargpopulationer än Sverige.

Tack för ert stöd för vargen och mot jaktens djurplågeri

I Norge vill Norrmännen eliminera en stor del av sina fridlysta vargar!

Av de ca 85 vargarna i Norge vill de nu utrota 63,5 %. Det strider mot Bernkonventionen där vargen skyddas fullt ut. Åter igen formligen slaktas vargstammen i Norge.

Stortinget har satt som mål att Norge ska ha fyra till sex årliga kullar med varg. Tre av dessa kullar i Norge.
Kullar i gränsområdena som finns i både Norge och Sverige, räknas som en halv kull. På grund av stark inavel och illegal jakt är det norska miljöverkets (Miljødirektoratet) bedömning att antalet årskullar bör ligga i det övre intervallet. I Norge har vargen status som kritiskt hotad på den norska rödlistan över arter 2021.

Visste Du Att

Sedan början av 1970-talet har Sifo mätt svenskarnas acceptans för jakt. – Efter mätningen i år kan jag konstatera, att vi har högst acceptans för jakt i hela världen. 89 procent accepterar jakt, säger Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

Tack för brandtalet

Acceptansen MÅSTE minska! information ska ut om jaktens baksidor som djurplågeriet och grymheter som är verkligheten och vi, VI Måste göra vårt bästa med att upplysa om detta.
#minskaacceptansenförjakt


En forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet har gått ut och varnat för den svenska miljöpolitiken.

– Europeiska medlemsländer, institutioner och experter rekommenderas att hantera den svenska politiken för bevarande av biologisk mångfald med högsta möjliga skepsis och granskning, säger Guillaume Chapron, ekologiforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet.

> SVT Nyheter/Vetenskap

Se videon > Vargstammen måste minskas. Svenska Jägareförbundet


Viltvårdsfonden är pengar som jägare betalar till staten för att få jaga statens vilt. Dvs, dom betalar 400 kr om året till staten för att få fylla sina frysboxar med kött, det köttet är VÅRA rådjur VÅRA älgar. Dom vilda djuren tillhör naturen. Dom vilda djuren är vilda och tillhör staten, varför anser då jägare att dom ska få det köttet gratis?


%d bloggare gillar detta: