Om genetiskt viktiga vargar

Hur länge anses så kallat genetiskt viktiga vargar vara viktiga? Myndigheter och forskare duckar för frågan och hänvisar till varandra när Svensk Jakt försöker reda ut.

Svensk Jakt skriver idag ett inlägg om detta ämne. Intervjuade är bla. Olof Liberg och Mikael Åkesson SLU. Delar ur artikeln ⬇️

Vargforskaren Olof Liberg.
– Ju fler avkommor det blir efter den invandrade vargen och när de
avkommorna i sin tur fortplantar sig så minskar det genetiska värdet för F1:an, säger Olof Liberg.

Han tillägger dock att han inte är rätt person att svara på frågan:

– Viltskadecenters genetiker har bättre koll på detta.

Mikael Åkesson, forskare vid Institutionen för ekologi:
– Hur viktiga F1:or är en fråga som du bör rikta till Naturvårdsverket och länsstyrelsen. Immigranters och deras avkommors höga skyddsvärde grundar sig på att dessa bidrar till minskad inavel och minskad förlust av genetisk variation i den skandinaviska vargpopulationen.

Mikael Åkesson fortsätter:
– Som situationen är i populationen i dag, med mindre än sex grundare och en kraftigt övervägande släktskapsmässig representation till de tre första grundarna bland de kullarna, är min bedömning att reproducerande immigranter och deras avkommor bidrar till minskad inavel under hela sin livstid.
– Hur detta bidrag för en enskild individ (immigrant eller F1:a) förändras i samband med att med fler ungar produceras och ungarna i sin tur reproducerar sig vet vi mindre om. Men, som sagt, deras relativa bidrag kommer med största sannolikhet vara minskad inavel genom hela livet, anser Mikael Åkesson.
I ett mejl från dig som Svensk Jakt tagit del av skriver du: ”Enligt den beräkningsmodell som vi använt de senaste åren bör dessa F1or (i Tönsen och Björnås) fortfarande betraktas som genetiskt viktiga individer. Deras genetiska värde motsvarar över hundra gånger värdet för rent skandinaviska individer.”

Vem är det som är ursprungskällan ”vi” till ditt påstående ”deras genetiska värde motsvarar över hundra gånger värdet för rent skandinaviska individer”?
– Modellen har tagits fram av Naturvårdsverket men de data som matas in i modellen kommer från Viltskadecenter.

Läs hela artikeln I Svensk Jakt


Naturvåtdsverkets Värderingsmodell

Enligt en ny modell kan en ny östlig varg ha värdet motsvarande ytterligare 500 eller 300 vargar beroende om dess avkommor har reproducerat sig eller inte. Avkommor efter invandrade vargar kan till exempel ha värdet av ytterligare 75, 50 eller 25 vargar beroende på hur många fler avkommor som finns efter den invandrade vargen. Ett högre värde innebär större betydelse.

Värderingen utgår från modellen som beskrivs i PM ”En värdering av genetiskt viktiga vargar i Skandinavien, > Naturvårdsverket 2016”.


%d bloggare gillar detta: