Regeringens Att-göra-lista

Läs mer > Jägare i vargrevir blir ny landsbygdsminister

• Förbättra rovdjursförvaltningen.
• Minska vargstammens koncentration.
• Minska antalet vargar.
• Samförvalta vargstammen med Norge (max 230, 170 i Sverige, 30 i Norge).
• Förenkla regelverket i samband med skyddsjakt på varg.
• Värna fjälljakten för alla jägare bosatta i Sverige.
• Inte ge samebyarna ensamrätt att upplåta jakten på statens marker.
• Återställa Jägareförbundets allmänna uppdrag och göra det flerårigt.
• Sverige, inte EU, ska bestämma över frågan om bly i ammunition.
• Inrätta en ny viltmyndighet.
• Återställ balansen i viltförvaltningsdelegationerna.
• Begränsa rätten för utomstående organisationer att överklaga jaktbeslut på rovdjur.
• Utöka jakten på skarv.
• Arbeta för att upphäva förbudet mot handel med sälprodukter.
Mycket om vapen

På vapenområdet har riksdagen under mandatperioden riktat en mängd tillkännagivanden till regeringen. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har mycket att ta tag i.
• För över hanteringen av vapenlicenser till en viltmyndighet.
• Skärp kraven på Polisen för rimliga licenshandläggningstider.
• Gör det möjligt att byta vapen inom vapengarderoben över disk hos auktoriserade vapenhandlare.
• Se över vapenlagstiftningen.
• Dela vapenlagstiftningen i två delar – en för lagliga vapenägare, en för illegala vapen.
• Avskaffa femårslicenserna som gäller för vissa typer av vapen.
• Stryk begreppet synnerliga skäl i vapenlagen, och se över om det kan ersättas med särskilda skäl.
• Gör EU:s vapenpass användbart i Sverige.
• Besiktning av skjutbanor ska utföras av ny viltmyndighet i stället för av Polisen.
• Utöka vapengarderoben.
• Polisen ska endast bedöma de licenspliktiga vapendelarna, inte vapnets utseende.
• Förenkla regelverket för vapenhandlare.
• Ta bort begränsningen av visst antal transaktioner för att få bedriva vapenhandel.
Fler förslag

Om ovanstående inte är tillräckligt för att fylla ministrars, statssekreterares, sakkunnigas och andra regeringstjänstemäns arbetstid finns det mer att göra på jaktens och viltvårdens område.
Förslagen nedan är hämtade från motioner som under den förra mandatperioden har skrivits av moderater, kristdemokrater, sverigedemokrater och liberaler
• Tillåt bågjakt.
• Öka tiden för lånelicens från 14 till 30 dagar.
• Öka tiden för lånelicens från 14 till 60 dagar.
• Avskaffa EU:s vapendirektiv.
• Slå vakt om jaktstigsskyttet, avskaffa krav på tillstånd som för fast anläggning.
• Utöka viltförvaltningsdelegationernas beslutsrätt.
• Jakt och skytte ska berättiga till friskvårdsbidrag.
• indexreglera priset för jakt på statens marker.
• Inför jakttid på korp.
• Återställ sommarjakt på morkulla.
• Öka kunskaperna om jakt och vilt i grund- och gymnasieskola.
• Skärpta straff för angrepp på jägare.
• Inrätta en särskild enhet inom Polisen för djurrättsrelaterad brottslighet.
• Uppdatera EU:s art- och habitatdirektiv.
• Uppdatera Viltskadecenters tumregler för skyddsjakt på rovdjur.
• Jägare ska kunna sälja viltkött skattefritt upp till 45.000 kronor.
• Rättshjälp ska ges när ett licensärende går till domstol.
• Inför regionala förvaltningsplaner för varg.
• Förläng jakttiden på varg när licensjakt försenas på grund av överklagande.
• Auktoriserade vapenhandlare ska ges rätt att skrota vapen.
• Se över regelverket för vapensamlare.
• Ge möjlighet att förvara vapen hos annan.
• Underlätta för att förvara ammunition till vapen man inte har licens för.
• Utökat skydd för skjutbanor mot nyinflyttade klagande grannar.

Läs mer i > Svensk Jakt.

Läs också > ”Statsministern måste skapa reda i rättsrötan som drabbar jägare”

I ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson (M) kräver nio länsordförande i Svenska Jägareförbundet att regeringen tillsätter en haverikommission och granskar hur jägare som misstänks för brottslighet hanteras av åklagare, polis och domstolar.

Läs > Så hanteras vargen i nya regeringen ⬇️

PREMIUM

Med den nya regeringen blir det tydligare vem som har ansvar för viltförvaltningen. Svensk Jakt erfar att rovdjursfrågorna flyttas från miljöministerns bord, till landsbygdsministerns.

I tidigare regeringar, både till vänster och höger, har rovdjursfrågorna legat på miljödepartementet.

Enligt uppgifter till Svensk Jakt läggs i den nytillträdda regeringen ansvaret för rovdjursfrågorna på landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), som också har övrig viltförvaltning på sitt bord.

Därmed ges möjlighet till samförvaltning på ett annat sätt än tidigare, då två departement inte behöver överlägga för att komma fram till förslag och beslut.


Tydligare ansvar

Att förvaltningen av stora rovdjur, i synnerhet vargen, har varit skild från övrig viltförvaltning har orsakat bekymmer. När rovdjuren sorteras in tillsammans med andra jakt- och viltfrågor blir det tydligare vem som har ansvaret för dessa områden, som ligger så nära varandra.

En sådan ordning har också efterlysts av Svenska Jägareförbundet.

Färre vargar

Den nye landsbygdsministern, värmlänningen Peter Kullgren, är jägare och har vid ett antal tillfällen haft vargkontakt på sina jaktmarker.


%d bloggare gillar detta: