En tvivelaktig skyddsjakt

I Jämtlands län har det som vi tidigare skrivit om beviljats skyddsjakt på nio järvar med motiveringen att det kommer bidra till att nå målet med tio procents förlust av renar som tas av rovdjur. Alltså inte specificerat vilka järvar som bidrar till skada, utan rovdjur i stort.

Men det är inte det enda ovanliga med detta beslut. Utan även att alla med jakträtt i områdena involveras och tillåts delta i jakten.

Ur skyddsjaktsbeslutet:
”Person som har jakträtt efter älg i de jaktområden som omfattas av detta beslut har rätt att delta i skyddsjakt efter järv på den mark där denne har jakträtt. Skyddsjakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare utsetts på förhand vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den enskilde jägaren jaktledare”,

I Revolution Rovs ögon är detta snarare en licensjakt än en skyddsjakt. Något som länsstyrelserna inte har rätt utlysa under denna tid på året.


%d bloggare gillar detta: