Nord och Syd Samer

Nord och Syd samer
har skilda kultur och språklig bakgrund. Med att Karesuandosamerna kom hit till mellan och södra Norrland blev det en stor kulturkrock där det fortfarande finns konflikter bla om rätten till ren ägande.

För att göra en lång historia kort så tvångsförflyttades Karesuandosamer (Nordsamer) mellan 1919-1937 med en utpräglat extensiv renskötsel (stor flock i lösdrift) söderut i Norrland, till Sydsamiskt område sedan mycket lång tid tillbaka.

Syd samerna bedrev en mer intensiv renskötsel med betydligt mindre flockar där samerna var flocken mycket nära. Man kan kalla dessa Syd samer för små brukare och hade oftast relativt få renar. Den intensiva renskötseln förutsatte nämligen att renskötarna hela tiden följde och övervakade renarna tillsammans med sina familjer. Karesuandosamer beskylldes ofta för att vara så vårdslösa i sin renskötsel att deras renar blandades samman med andras.

Karesuandosamernas extensiva renskötsel bedrevs under mindre noggrann bevakning. Dessa hade relativt många renar.

Karesuandosamernas med sina renars hävd i detta område är inte längre tillbaka i tiden än 1919-1937.

Vad vi har kunnat utläsa fanns det varg här tidigare tillsammans med Syd samerna med sin renskötsel. De kunde tydligen hantera varg i detta område, det var innan Karesuandosamer kom till området.

Således fanns vargen här först och då tillsammans med Syd samerna. I motsatts till om man räknar med Karesuandosamer och deras renar. Sedan har vargen varit utrotad från hela Sverige en period innan den nu är tillbaka i vår fauna igen. Vargen har således en mycket gammal hävd att vara här.

Syd samernas hävd här i Sverige är betydligt äldre än Karesuandosamer hävd i Sverige. Syd samerna kunde leva i harmoni med naturen och övriga rovdjur, bla varg – detta uppskattar vi dem för.

Underlag Wikipedia


%d bloggare gillar detta: