Skyddsjakt på Järv

I Naturvårdsverkets skrift Grunderna för skyddsjakt – står det så här:

”Skador av rovdjur ska i första hand förhindras genom skadeförebyggande åtgär- der, som exempelvis skrämselåtgärder eller rovdjursavvisande stängsel. Det är dock inte alltid möjligt att inom rimliga gränser förebygga och undvika skador. Därför är det i vissa fall nödvändigt att bedriva skyddsjakt efter vissa individer som orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga skador.”

Men i Jämtlands län har det nu beviljats skyddsjakt på nio järvar med motiveringen att det kommer bidra till att nå målet med tio procents förlust av renar som tas av rovdjur.
Alltså är det inte specifikt de här Järvarna som bidrar till skada, utan rovdjur i stort. Hur kan det då skjutas just 9 järvar under skyddsjakt?!?


%d bloggare gillar detta: