Inför valet 2022

I stora delar av världen så kan man inte rösta och makten går i arv eller så är det militären som tagit över makten, t.ex. genom statskupp.
Om du ställer dig frågan: Varför är det viktigt att rösta? Då bör man tänka på att demokratin är skör och den är inte självklart. Revolution Rov tycker att det är viktigt att rösta, även om man röstar blank.

I bland kan det vara lättare att veta vad man INTE vill rösta på….


Partiledarnas svar på 12 jägarfrågor

att det behövs fler vargar, då ”den är långt ifrån livskraftig”.

Av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Anderssons svar är det svårt att förstå om hon är nöjd eller missnöjd med rovdjursförvaltningen. Hon anser emellertid att beslut ska fattas regionalt och att vargstammen ska minska.

partiers. Precis som V och MP har L inget emot att jaktkritiska organisationer tar del av fonden.

SD, M, KD och C svarar att jägarnas pengar inte ska gå till organisationer som är emot jakt. S svarar att pengarna ska gynna viltvård enligt jaktlagens definitioner.

De flesta partiledarna är positiva till att utöka vapengarderoben. S och MP hänvisar till den i våras tillsatta vapenutredningen som särskilt ska undersöka jägarnas behov av vapen. Övriga partier betonar de många tillkännagivanden riksdagen gjort under mandatperioden, där utökad vapengarderob är ett krav.

 Besvärlig fråga

På frågan om ett totalt blyförbud inom EU är MP och V tydliga med att de vill ha ett sådant omgående. Övriga partier är mer eller mindre emot ett snabbt blyförbud. M anser att sådana beslut ska fattas i Sverige, KD och C säger nej till ett förbud så länge det inte finns fullgoda alternativ.

S anser att all jakt med blyhagel på fågel på sikt ska fasas ut. L ser hellre ekonomiska styrmedel än ett förbud, och SD vill ta slutlig ställning senare men accepterar inte förslag som försvårar för jägarna.

Frågan om meningsfull jakt på älg ställer till det för partierna, som har svårt att formulera klara svar om vad som behöver göras för att säkerställa en sådan. C, V och MP är tydliga när de skriver att älgen tenderar att få hela skulden för skogsskadorna, och betonar att skogsbruket måste förändras.

Skydd för jägare

Partiledarna är ense om att jaktbrott inte ska jämställas med terrorism. Frågan kan ha missuppfattats av några. Den fråga vi ställde var om tvångsåtgärder som används för att bekämpa de allra grövsta brotten, som terrorism, även ska tillämpas vid misstänkta jaktbrott.

Enligt S pågår inte något sådant arbete, medan det tidigare regeringspartiet MP inte har tagit ställning till förslaget som innebär nya möjligheter att använda hemliga tvångsmedel vid grova jaktbrott. Dubbla budskap, alltså.

De borgerliga partierna anser med variation att jaktbrott inte kan hanteras som terrorism i brottsbekämpningen. C vill se över straffsatserna vid jaktbrott, som man anser är för höga.

På enkätens avslutande fråga om skärpta straff för djurrättsaktivister som begår brott mot lantbrukare och djurhållare, anser samtliga partiledare att även jägare ska omfattas av ett sådant skydd.


Källa; > Svensk Jakt


%d bloggare gillar detta: