En björntjänst

En björntjänst är en välmenad tjänst som får förödande, eller i varje fall negativa, följder för mottagaren…
Och det är ordagrant vad licensjakten på björn är för björnarna.

En björntjänst gör ju ingen glad….

Artikel av Margareta Sturemyr. Läs artikeln i länken.

Om alla visste hur björnjakten går till skulle fler höja rösten” 

Uttrag ur texten. Många björnhonor med ungar har under våren skjutits ganska omgående efter de har kommit ut ur idet och just skall möta livet. Licensjaktbesluten speglar en kallsinnighet, som är ryslig och man frågar sig – finns det ingen som låter sig beröras av det våld man sanktionerar när man år efter år tar beslut, som orsakar så mycket lidande för björnarna och deras familjer?


%d bloggare gillar detta: