Varg Inför Valet 2022

Kristdemokraterna väljer att bygga upp sitt ställningstagande kring vargpopulationen på siffror och antal från tidigare år.
De talar om beslut och ändringar 2013 och 2015.

Det de inte nämner är att i april 2015 fattade regeringen också ett beslut om att Naturvårdsverket skulle utreda vad som är en gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige. Forskningsprojektet ”Claws and laws” slutrapport presenterades 6 februari 2018 sitt resultat och framförde då att det krävs 600 vargar i landet för en gynnsam bevarandestatus.
Men ändå ändrades inte siffran.

Och nu har jägarna med sina förbund i ryggen lyckats få politikerna att begära att Naturvårdsverket igen ska besluta om en översyn om var i spannet 170-300 gynnsam bevarande status ligger…

Kommittémotion 2021/22:2459 lägger
@sdriks
via Runar Filper SD Värmland m.fl. en rad förslag om jakt, viltvård och tradition.

Hela motionen finns här👇
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jakt-viltvard-och-tradition_H9022459

https://sverigesradio.se/artikel/nya-jaktregler-sa-ska-vargstammen-fordelas

Miljöorganisationer: De fyra partierna C, KD, M och SD vill nu begränsa rätten för miljö­organisationer att gå till domstol. Viktiga demokratiska skyddsprinciper står på spel, och ytterst är det miljön som drabbas.

https://www.svd.se/a/0GMnnJ/fel-att-stoppa-var-ratt-att-ga-till-domstol-skriver-miljoorganisationer


#vargjakten23 #vargpolitik


%d bloggare gillar detta: