Fördel VARG

Dom i förvaltningsrätten till vargarnas fördel.

–” Vargarna äter mer än tillväxten, så älgstammen sjunker utan att vi jagar. De tar i från oss en livsstil med jakten” menar Pierre Andersson, ordförande i Stadra-Nora älgskötselområde på i uttalanden i Jaktjournalen om varför skyddsjakt borde beviljas.

Juristerna i förvaltningsrätten svarar;
– Jakt eller andra aktiviteter med lös hund inom ett vargrevir kommer alltid att innebära en viss risk för att ett angrepp kan ske. Av det överklagade beslutet framgår dock att det inte skett något angrepp från varg på hundar i området under de senaste 12 månaderna.

Utifrån viltskadecenters rekommendationer kan vargarna i det aktuella reviret därför inte anses mer benägna än genomsnittsvargen att angripa hundar.


%d bloggare gillar detta: