SVA efterlyser döda djur

I en alltmer urbaniserad värld är trädgårdar av betydelse för den biologiska mångfalden. Och det är viktigt att veta hur djuren i vår närhet mår. Sjukdomar hos vilda djur kan leda till att en population minskar, men också i värsta fall att en art utrotas i ett område. Vilda djur kan dessutom i vissa fall bära på zoonotiska sjukdomar som smittar människor. Det kan till exempel handla om salmonella, sorkfeber, duvpest, influensa, dvärgbandmask eller papegojsjuka.

Att samla in rapporter om döda, vilda djur är i sig inget nytt för SVA. De undersöker det material de får in för att ta reda på dödsorsak och kartlägga eventuella sjukdomsutbrott. Alla döda djur från hela landet kan rapporteras in till SVA, men den nya övervakningen Vilthälsa inpå knuten, riktar sig till de som kan tänkas hitta mindre djur i sina trädgårdar eller i närheten av bostäderna.

En del djurarter får SVA sällan rapporter om, ormar och groddjur är ett sådant exempel. Om du stöter på döda ormar eller groddjur så vill SVA väldigt gärna ha in dem för undersökning.

Är du intresserad av att vara med i nätverket och bidra till övervakningen? Anmäl dig på:
https://www.sva.se/vilda-djur/vilthalsa-inpa-knuten/

Här rapporterar du om ett fynd:
https://rapporteravilt.sva.se/Home/Inledning


%d bloggare gillar detta: