Jägarna skyller ifrån sig

Från jägarkåren hörs ofta och starka klagomål på att rovdjuren i allmänhet, och vargen i synnerhet tar för mycket älg. De menar på att det inte blir något kvar till de mänskliga jägarna…
I och med Skogsforsk beräkningar kan vi nu slå hål på den myten en gång för alla. Sverige har världens tätaste älgstam, med låg predation från rovdjur.

Skogforsks beräkningar är en sammanställning av olika länders eller regioners skogsmarksarealer och uppskattade älgpopulationsstorlekar, samt avskjutningsstatistik.

Vill du läsa mer:
https://www.skogen.se/nyheter/sverige-algtatast-i-varlden


%d bloggare gillar detta: